Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СІМНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КП(б) УКРАЇНИ
   

СІМНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КП(б) УКРАЇНИ

Відбувся 23—27.IX 1952 в Києві. В роботі з'їзду брали участь 771 делегат з ухвальним голосом і 116 — 3 дорадчим, які представляли 676 190 членів і 101 642 кандидатів у члени партії. Порядок денний: 1) Обговорення проектів ЦК ВКП(б): "Директиви XIX з'їзду партії по п'ятому п'ятирічному плану розвитку СРСР на 1951—1955 роки" і "Текст зміненого Статуту партії"; 2) Звіт ЦК КП(б)У; 3) Звіт Центральної ревізійної комісії КП(б)У; 4) Вибори керівних органів КП(б)У. З'їзд відбувся в період завершення відбудови і дальшого розвитку нар. г-ва, що знаменувало важливий крок уперед на шляху побудови розвинутого соціалістичного суспільства в Рад. країні. З'їзд одностайно схвалив проект Директив по п'ятому п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1951— 55 і проект зміненого Статуту партії, опубліковані до Девятнадця-того з'їзду КПРС. На з'їзді було підбито підсумки діяльності парт. орг-цій України після Шістнадцятого з'їзду КП(б) України. Достроково виконавши план четвертої п'ятирічки, УРСР приступила до виконання п'ятої п'ятирічки. Валова продукція пром-сті республіки на час з'їзду майже на 50% перевершила довоєнний рівень. Розширилися посівні площі, помітно зросла тех. оснащеність с. г. Важливе значення в розвитку с.-г. виробн. мало здійснене у звітний період укрупнення колгоспів. Видатною перемогою було завершення колективізації с. г. в зх. областях України. Понад 2/3 заг. суми бюджетних видатків у республіці становили на час з'їзду асигнування на потреби пар. освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення. З'їзд приділив багато уваги питанням нар. г-ва, критиці недоліків у його розвитку. З'їзд розглянув питання дальшого ідейно-політ. і орг. зміцнення КП(б)У, зростання активності комуністів, посилення зв'язків парт. орг-цій з масами. За звітний період відбулося дальше поліпшення парт.-політ. та ідеолог. роботи в республіці. З'їзд підсумував проведену в парт. орг-ціях роботу по обговоренню проекту зміненого Статуту партії, визначив гол. завдання парт. орг-цій України — спрямувати зусилля комуністів і всіх трудящих на боротьбу за виконання плану п'ятої п'ятирічки, забезпечити дальше піднесення соціалістичної економіки на основі переважного розвитку важкої пром-сті. З'їзд визнав за необхідне прискорити будівництво Каховської ГЕС та ін. великих будов п'ятирічки. В с. г. ставилися завдавня дальшого розвитку механізації, підвищення врожайності, збільшення громад. поголів'я худоби і зростання її продуктивності. Намічалося дальше підвищення матеріального і культур. рівня життя трудящих. З'їзд зобов'язав парт. орг-ції республіки піднести орг. та ідеологічну роботу до рівня нових госп. і соціально-політичних завдань, висунутих Комуністичною партією. З'їзд обрав ЦК КП(б)У та Центральну ревізійну комісію.

Літ.: Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К.. 1977; XVII з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. Матеріали з'їзду. К., 1953; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977.

В. І. Юрчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази