Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОБІТНИКИ
   

РОБІТНИКИ

— соціальна верства сусп-ва, екон. змістом труд, діяльності якої є в-во матеріальних благ переважно пром. характеру. Прав, статус Р. зумовлений характером праці [об'єктом впливу є матеріальні предмети (нежива природа), а способом застосування роб. сили — переважно фіз. праця], а також особливостями зв'язку з колект. виробником або формою труд, діяльності. На відміну від селян, які також у процесі труд, діяльності застосовують переважно м'язову енергію, але працюють у сільськогосп. секторі економіки, здебільшого на засадах членства у невеликих кооп. об'єднаннях або самостійно, Р. виконують роботу в основному на засадах труд, договору на пром. підприємствах. За чинним зак-вом прав, статус Р. обумовлений, крім того, вимогами до осв. рівня та стану здоров'я; умовами роботи (охорона праці, організація роб. процесу); порядком нормування праці; системою оцінки та оплати праці. Класифікатором професій ДК 003-95 визначені такі професії, які можна віднести до робітничих: професії кваліфікованих працівників зі знаряддям, що вимагають знань для вибору способів використання матеріалів і знарядь, визначення стадій роб. процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції (професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, буд-вом або виготовленням різноманіт. продукції) — розд. 7; професії операторів і складальників обладнання та машин (вимагають знань для експлуатації і нагляду за роботою обладнання або машин, у т. ч. високоавтоматизованих, для їх складання) — розд. 8; прості професії, які охоплюють роботи по виконанню простих завдань з використанням руч. інструментів, у деяких випадках зі значними фіз. зусиллями (продаж товарів на вулиці, схов та охорону майна, прибирання, прання тощо, виконання низькокваліфікованих робіт у добувній, сільськогосп., буд. та ін. галузях) — розд. 9. Права та обов'язки Р. регламентуються КЗпП України, Законом України «Про оплату праці» (1995), ін. прав, актами.

І. П. Лаврінчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази