Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow земля-змій arrow ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ
   

ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ

— загальноосвітні школи в дореволюц. Росії, які відкривалися й утримувалися земствами в сільській місцевості. Виникли після селянської реформи 1861 в Росії. Права земств обмежувалися "Положенням про губернські й повітові земські установи" 1864 і зводилися переважно до розв'язання фінансово-госп. питань. Земства не мали права втручатися у навч.-виховну діяльність шкіл: видавати програми, підручники та навч. посібники, призначати вчителів тощо. Самодержавство зводило програму цих шкіл лише до надання учням елементарної грамотності і ставило за мету насаджувати в народі реліг. світогляд. Незважаючи на обмежені права земств в 3. ш. часто викладали прогресивні вчителі, застосовувалися більш ефективні методи навчання порівняно з міністерськими та парафіяльними школами, заняття проводилися за кращими підручниками тощо. Деякі земства відкривали шкільні б-ки. Земства організовували курси для вчителів, створювали різні допоміжні установи: музеї, центр. учительські б-ки, книгарні. В 1911 в Росії налічувалося 27 486 3. ш. На Україні ці школи були поширені нерівномірно: в Таврійській губ. в 1914 їх було 827, в Херсон.— 1087, в Харків.— 1248, Катеринославській — 945, в Київській 1912 — лише 149, а в Подільській і Волинській — одиниці. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції 3. ш. перетворено на єдині трудові школи.

 

Схожі за змістом слова та фрази