Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow с arrow СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА В ТУРИЗМІ
   

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА В ТУРИЗМІ

- прояв специфіки в якості і кількості праці конкретних працівників, активу чи групи осіб, що зайняті в туристському обслуговуванні й виконують певні службові або кваліфікаційні обов'язки. Формування С. п.-к. в т. відбувається під час структурної перебудови туристського господарства, змін економічного механізму, динаміки туристського ринку, впровадження досягнень науково-технічного прогресу і залежить від спеціалізації туристських підприємств і типів територіальної організації туристської діяльності. В структурі кадрів туризму професії групуються за кваліфікацією виду діяльності, за технологічними і методичними функціями, за розрядами й посадами (див. також Менеджмент туризму). Основою для виділення професійно-кваліфікаційних груп, що працюють в туристсько-екскурсійних організаціях, є неоднорідність праці в туризмі. Вона виражається в поділі праці: на розумову і фізичну, організаторську й виконавську, складну і просту, самоорганізовану і регламентовану, творчу та стереотипну. Для визначення суті соціально-економічної неоднорідності праці використовуються поняття якості праці, її кваліфікації та складності, змісту й характеру праці. На цих підставах туристсько-екскурсійні працівники диференціюються за шістьма професійно-кваліфікаційними групами, кожна з яких характеризується внутрішньою однорідністю праці й подібними вимогами до кваліфікаційного рівня:

I група - працівники туризму - кадри, зайняті безпосередньо туристсько-екскурсійним обслуговуванням: екскурсоводи, гіди-перекладачі, інструктори-методисти, керівники туристських груп, організатори подорожей і екскурсій, інструктори туристських клубів тощо. Основні функції - організація відпочинку і туристська освіта. З урахуванням особливостей укладення трудових договорів цю групу можна поділити на дві підгрупи: ІА - постійно працюючі: інструктори, екскурсоводи, організатори і керівники туристських груп основного складу, гіди-перекладачі, які забезпечуються соціальним страхуванням і всіма пільгами штатних працівників галузі; ІБ - працівники вторинної зайнятості, що надають туристсько-екскурсійні послуги за договором, на умовах погодинної оплати праці у вільний від основної роботи час: керівники туристських груп, інструктори, екскурсоводи, в т. ч. ті, що працюють з іноземними туристами.

II група - аніматори туризму, підгрупи: НА - організатори самодіяльного туризму, інструктори, старші інструктори, старші інструктори-методисти, що працюють на договірних або громадських засадах; ИБ - гіди-міжнародники.

ІІІ група - господарські керівники і керівний адміністративно-управлінський персонал: ША - лінійні і ШБ - функціональні керівники організацій, об'єднань і підприємств. Основна їх функція - прийняття конкретних господарсько-управлінських рішень.

IV група - фахівці (працівники різних відділів і служб: інженери, інструктори, економісти, бухгалтери, методисти, технологи та ін.), що, в свою чергу, поділяються на три підгрупи: ІVА - фахівці наскрізні, тобто такі, що потрібні в багатьох галузях народного господарства, в т. ч. туристсько-екскурсійній; ІVБ - фахівці міжгалузеві, тобто такі, що потрібні (крім туризму) ще кільком галузям; ІVВ - фахівці галузеві (технологічні), тобто потрібні тільки туристсько-екскурсійній галузі. Поділ груп фахівців на підгрупи зумовлений різним підходом до підготовки і навчання кадрів цих категорій. Основною функцією фахівців є кваліфікована і технологічна розробка і реалізація конкретних рішень і завдань.

V група - кадри масових професій (кухарі, покоївки, сантехніки, офіціанти, водії та ін.), тобто кваліфіковані робітники, до функцій яких входить реалізація і забезпечення технологічного циклу туристського обслуговування. Ця група включає підгрупи: УА - робітники некваліфікованої і малокваліфікованої ручної праці; УБ - робітники висококваліфікованої праці.

VI група - службовці. Поєднує працівників розумової праці: секретарів, діловодів, друкарок, касирів, табельників, нормувальників тощо. Основна функція - ведення діловодства, нормативної документації, виконання оперативно-технічних завдань.

 

Схожі за змістом слова та фрази