Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕЛЯН, ЯКІ ВИЙШЛИ З КРІПОСНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 1861
   

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕЛЯН, ЯКІ ВИЙШЛИ З КРІПОСНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 1861

— основоположний акт, що закріпив селянську реформу 1861 у Росії. Прийняте 19.11(3.111) 1861. Ним проголошувалося скасування кріпосного права, надання селянам статусу «вільних сільських обивателів». Згідно з Положенням селяни поділялися на дві групи: селяни-власники, повністю незалежні від поміщика, та тимчасово зобов'язані селяни. Між останніми та поміщиком встановлювалися нові правові стосунки — зобов'язальні поземельні відносини, що базувалися на праві власності поміщика на землю, яку він надавав селянинові в пост, користування. У свою чергу, селянин зобов'язувався виконувати на користь поміщика окр. повинності (оброк і панщину), які регламентувалися в «уставних грамотах» та закріплювалися шляхом підписання тимчас. договору, макс. строк дії якого обмежувався трьома роками. Із закінченням цього строку за взаємною згодою підписувався новий договір, який повинен був відповідати цив. зак-ву, а також унеможливлювати обмеження прав, наданих селянинові Положенням. Акт складався з 3 розділів: «Про права селян, що вийшли з кріпосної залежності», «Про устрій сільських громад і волостей та громадського їх управління», «Про казенні, земські та мирські повинності». Перший розділ, присвячений особистим та майновим правам, надавав селянам право вступати в шлюб без дозволу поміщика, самостійно вирішувати свої сімейні та госп. справи, подавати позови і відповідати в суді, виступати як представники сторін тощо. Право селян займатися вільною торгівлею, засновувати пром. і торг, підприємства, право на придбання нерухом. майна та укладення майнових угод значно поліпшило екон. стан селянства. Другий розділ регламентував утворення і функціонування органів громад, управління на сільс. і волос, рівнях: сільс. і волос, сходів, сільс. старост та волос, старшин, волос, правлінь та судів. Докладно регулювався порядок призначення та звільнення сільс. і волос, посад, осіб, визначалися їх права та відповідальність.

У третьому розділі викладено обов'язки селян щодо прод. забезпечення сільс. громади в голодні роки та утримання престарілих і калік, регулювалися питання сплати держ. податків та виконання грош. і натуральних повинностей тощо.

Акт був доповнений Положенням про устрій дворових людей, що вийшли із кріпосної залежності, Положенням про викуп селянами їхніх садиб та польових угідь, Положенням про губернські у селянських справах заклади, а також Додатковими правилами, затвердженими 19.11. 1861.

Літ.: Рос. зак-во Х-ХХ веков, т. 7. М., 1989.

О. О. Хорошилова.

 

Схожі за змістом слова та фрази