Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНФЛІКТ
   

КОНФЛІКТ

(лат. — зіткнення) — зіткнення поглядів, і нтересів, позицій та ін., що супроводжується конфронтацією, суперництвом, конкуренцією чи протиборством його учасників. Розрізняють такі види К.: за числом учасників — внутрішньоособистісний, міжособис-тісний, груповий, міжгруповий; за формою вираження — прихований, демонстративний; за тривалістю — короткочасний, тривалий; за характером виникнення — випадковий (ситуативний), спровокований; за характером результатів — конструктивний, деструктивний; за сферою виникнення — предметно-діловий (службовий), неслужбовий; за посадовим статусом учасників — «горизонтальний», «вертикальний». Причини К. можуть бути об'єктивні або суб'єктивні. Об'єктив, причинами є недоліки в організації роботи, недосконалість нормат. регулювання тих або ін. процесів тощо. Суб'єктивні причини здебільшого пов'язані з особою керівника, особливостями колективу та взаємин, що в ньому склалися, тощо. Динаміка К., як правило, передбачає наявність певних стадій: виникнення, усвідомлення та оцінку ситуації як конфліктної; прийняття рішення та вибір засобів вирішення К.; апогей К. (його зовн. виявлення); вирішення К. Розрізняють реальне вирішення К. та удаване, причому в ост. випадку К. «затухає» і з часом знову проявляється на одній із зазначених стадій. Динаміка К. значною мірою залежить від стратегії поведінки його учасників (співробітництво, суперництво, компроміс, поступливість, уникання).

При вирішенні К. психологічно ефективні такі напрями поведінки: запобігання розвитку й нагромадженню відмінностей в оцінках, поглядах, цілях учасників групи: досягнення взаєморозуміння; пошук елементів збігу оцінок; переведення К. з емоційного на інтелектуальний рівень розвитку; перетворення мотивів б-би в мотиви пошуку узгодження. Правовими засобами вирішення К. чи конфліктної ситуації є рішення адм. та суд. органів, вироки судів з крим. справ.

В. П. Казміренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази