Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ ХЛІБНЕ БЮРО
   

ДЕРЖАВНЕ ХЛІБНЕ БЮРО

— викон. орган, створений на поч. квітня 1918 рішенням Центр. Ради для розв'язання проблем постачання зерна та ін. продовольства д-ві. Розгорнуло діяльність за доби Гетьманату. Вищим органом Д. х. б. були заг. збори представників бірж, товариств України та представників кооперативів. Бюро поділялося н а дві апаратні секції — хліботорговельну і мірошницьку. Заг. збори скликалися міністром прод. справ за потреби, але не рідше одного разу на півріччя. На зборах обиралися рада і правління Д. х. б. До складу ради входили також представники уряду, Українбанку, Центр, сільськогосп. т-ва і Дніпросоюзу. До правління, крім членів, обраних заг. зборами, входив також призначений М-вом прод. справ урядовець, що мав досить широкі повноваження. Правління діяло як комерц. підприємство. Члени ради здійснювали заг. нагляд за діяльністю правління і ревізували її.

Місц. органами Д. х. б. були губ., пов. і волосні контори.

Поступово Д. х. б. з громад, структури перетворилося на державну організацію. Як юрид. особі йому надавалося виключне право на збір і заготівлю зерна, його зберігання і перевезення залізницями, водними і фунтовими шляхами, секвестрування і реквізицію хліба у селян, торг, і пром. закладів, складів, магазинів, засобів транспортування. Розмір винагороди членів Д. х. б. цілковито залежав від кількості заготовленого зерна. Було розроблено й систему покарань і штрафів за порушення статуту Д. х. б. Обрані на місцях за Центр. Ради губ., пов., міські та волосні прод. к-ти було ліквідовано. їхні функції перейшли до губ., пов., волосних уповноважених і контрагентів по заготівлях, які підпорядковувались особливоуповнова-женому міністра харч, справ.

Літ.: Мироненко О. М. Світоч укр. державності. Політ-правовий аналіз діяльності Центр. Ради. К., 1995; Мироненко О. М. Держ. хлібне бюро 1918 року. В кн.: Укр. державотворення: невитребуваний потенціал. К., 1997.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази