Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРГУМЕНТАЦІЇ ТЕОРІЯ
   

АРГУМЕНТАЦІЇ ТЕОРІЯ

- наука про засоби і методи переконування та впливу на людей. Виникла в антич. Греції як ораторське мистецтво {риторика). Від самого початку А т. розвивалася двома напрямами: теоретичним, який сприяв поглибленню предмета та взаємодії з ін. античними науками (етикою, політикою, діалектикою), і нормативним, що намагався ста білізувати та уніфікувати застосування риторики у людській діяльності, виробивши досконалу техніку аргументації. Є різні підходи до аргументації та розробки її теорії: логістичний, або об'єктивістський, та психологічний, або суб'єктивістський. Перший підхід грунтується на твердженні, що існують абсолютно об'єктивні методи аргументації і тільки їх використання дає позит. результати, допомагає з'ясувати істину. При лог. способі аргументацію часто називають доведенням, а аргументи — доказами. Доведення поширене в науці, особливо в математиці. Воно притаманне й суд. процесу, хоч має там зовсім ін. характер порівняно з матем. доведенням. Психологічний же, або суб'єктивістський, підхід робить акцент на особливостях тих людей, на яких спрямована аргументація і на яких вона має вплинути у бажаному напрямі. В діяльності слідчих органів переважає лог. аргументація, коли вони шукають докази, пов'язані зі злочином, і психологічна, коли одержують інформацію від людей (напр., ведуть допит). Законод. діяльність вимагає передусім лог. аргументації, а робота адвоката, судді, прокурора — і логічної, і психологічної.

Є ще один підхід — логіко-психологічний, де поєднуються перші два підходи таким чином, що лог. доведення враховує психол. особливості тих, на кого воно спрямоване. Однак гол. мета — не просто переконати цих людей, а з'ясувати істину і допомогти збагнути її. Саме такими мають бути наук, доповіді, лекції у галузі точних наук, виступи юристів, що беруть участь у суд. процесі. Виділяють кілька типів аргументації: філософську, наукову, юридичну тощо. Ця класифікація пов'язана зі сферою функціонування аргументації, де для неї виробляють специф. методи.

Треба зазначити, що часто-густо А. т. застосовується для доведення протилежних тверджень. Тому коли маєш справу з будь-якою аргументацією, необхідно зважувати всі аргументи і те, з якою метою вони використовуються. У наш час спостерігається зростання інтересу до А. т. З'явилася т. з. нова риторика, проводяться міжнар. конференції, присвячені

Проблемам ЦІЄЇ Теорії. М. С. Бургін.

 

Схожі за змістом слова та фрази