Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
   

ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

— вид податку, який було введено в Україні для сільськогосп. товаровиробників Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (1998). Особливістю цього податку є те, що він один сплачується замість низки ін. податків і зборів (обов'язкових платежів), а саме: замість податку на прибуток підприємств; плати (податку) за землю; податку із власників трансп. засобів та ін. самохід, машин і механізмів; комунал. податку; збору за геологорозвід. роботи, виконані за рахунок держ. бюджету; збору на обов'язкове соціальне страхування; збору на буд-во, реконструкцію, ремонт і утримання автомоб. доріг заг. користування України; збору на обов'язкове держ. пенс, страхування; плати за придбання торг, патенту на здійснення торг, діяльності; збору за спец, використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб с. г.). Ін. податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України «Про систему оподаткування» (1991, зі змінами і доп.), сплачуються сільськогосп. товаровиробниками на заг. підставах, установлених зак-вом.

Платниками Ф. с. п. є сільськогосп. підприємства різних орг.-прав. форм, сел. та ін. г-ва, які займаються в-вом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосп. продукції, в яких сума, одержана від реалізації продукції власного в-ва та продуктів її переробки за поперед, звітний (податковий) рік, перевищує 75 % заг. суми валового доходу підприємства; суб'єкти господарювання, утворені в результаті реорганізації сільськогосп. підприємства — платника Ф. с. п., які також займаються в-вом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосп. продукції; новоутворені суб'єкти господарювання, які мають вказані види діяльності як основні, у рік утворення є платниками Ф. с. п. Підприємства, які займаються ін. видами діяльності, крім сільськогосподарської, з метою оподаткування ведуть окр. облік фін. результатів. У разі, коли у звіт, періоді валовий дохід від таких операцій становить менш як 75 % заг. обсягу реалізації, підприємство сплачує податки в наст. звіт, періоді на заг. підставах.

До платників Ф. с. п. належать також в ласники зем. ділянок і землекористувачі, в т. ч. орендарі, котрі виробляють товарну сільськогосп. продукцію, крім власників та землекористувачів зем. ділянок, переданих для ведення особистого підсоб. г-ва, буд-ва та обслуговування жилого будинку, госп. будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного буд-ва, а також наданих для городництва, сінокосіння, випасання худоби.

Об'єктом оподаткування для платників Ф. с. п. є площа угідь, переданих сільськогосп. товаровиробникові у власність або наданих йому в користування, у т. ч. на умовах оренди, а також земель вод. фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими г-вами для розведення, вирощування і вилову риби у внутр. водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

Ставка Ф. с. п. з 1 га сільськогосп. угідь встановлюється у відсотках до їх грош. оцінки і є різною для ріллі, сіножатей та пасовищ; для багаторіч. насаджень; для земель вод. фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими г-вами для розведення, вирощування і вилову риби у внутр. водоймах; для сільськогосп. угідь у гірських зонах та на поліських територіях. Платники визначають суму Ф. с. п. на поточ. рік і подають розрахунок органу держ. подат. служби до 1 лютого поточного року. Податок сплачується щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за ост. календ, днем базового звіт, (податкового) місяця у розмірі 1/3 суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку таким чином: І квартал — 10 %; II квартал — 10 %; III квартал — 50 %; IV квартал — 30 %. Платники перераховують у визначений строк кошти на окр. рахунок відділень Держ. казначейства України в районах за місцезнаходженням зем. ділянки, які наст, дня після надходження коштів перераховують суми Ф. с. п. у таких розмірах: до місц. бюджету — 30 %, на обов'язкове держ. пенс, страхування — 68 %, на обов'язкове соціальне страхування — 2 %. Зазначені відділення повідомляють відповідний орган держ. подат. служби про заг. суму податку та її розмежування.

Органи держ. подат. служби ведуть облік нарахування і сплати сум Ф. с. п. та здійснюють контроль за своєчас. і повним надходженням цих сум.

До 1.1 2003 Ф. с. п. сплачувався сільськогосп. товаровиробниками як у грош. формі, так і у вигляді поставок продукції, після цієї дати — тільки у грош. формі.

Н. В. Воротіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази