Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
   

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

збільшення суспільного виробництва, що виражається в піднесенні рівня і темпів розвитку народного господарства, нарощуванні екон. потенціалу країни, національного багатства; проявляється насамперед у зростанні й поліпшенні структури основних фондів. Узагальнюючими показниками Е.з. є темпи приросту національного доходу та його обсяг на душу населення, а також величина нац. багатства. Соціально-екон. природа Е. з., джерела й фактори його зумовлюються характером панівних виробничих відносин, рівнем розвитку продуктивних сил, структурою нар. г-ва. Суть Е. з. визначена марксистсько-ленінською теорією сусп. відтворення. За капіталізму воно здійснюється стихійно, підпорядковане одержанню додаткової вартості шляхом експлуатації трудящих, розвивається циклічно, через економічні кризи і спади. Сучас. капіталізм не може забезпечити високі й сталі темпи Е. з. Намагаючись ослабити суперечності капіталістичної економіки і стабілізувати Е. з., сучас. імперіалістичні д-ви використовують методи капіталістичного регулювання. Однак приватна капіталістична власність на засоби виробн. об'єктивно стає перепоною на цьому шляху. За соціалізму, що базується на сусп. власності на засоби виробн. і плановому веденні нар. г-ва, відкриваються необмежені можливості для розвитку продуктивних сил, створюються всі умови для досягнення високих і сталих темпів Е. з. на основі інтенсивних факторів розвитку і неухильного підвищення продуктивності праці, зростання розмірів та підвищення ефективності капітальних вкладень. В СРСР, напр., за 1967-77 обсяг пром. продукції подвоївся, тоді як Великобританії для такого подвоєння необхідно було 28 років, для США, ФРН і Франції - 16. Індустрія країн соціалістичної співдружності лише за 1971-75 зростала в 4 рази швидше, ніж пром-сть розвинутих капіталістичних країн. Переваги планової соціалістичної економіки наочно демонструють високі темпи зростання середньорічного приросту нац. доходу і пром. продукції, які за 1950-77 у країнах соціалізму становили відповідно 7,5% і 9,7%, у той час як у розвинутих капіталістичних країнах - 4,2% та 4,9%. Це свідчить про те, що соціалістичне сусп. вироби., яке підпорядковане меті найповнішого задоволення зростаючих потреб трудящих, створенню умов для формування всебічно розвиненої людини, реально забезпечує динамічний розвиток нар. г-ва, високі й сталі темпи екон. зростання.

Д. П. Богиня.

 

Схожі за змістом слова та фрази