Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow манж-марків arrow МАОЇЗМ
   

МАОЇЗМ

— ворожа марксизму-ленінізму дрібнобурж.-націоналістична течія в Комуністичній партії Китаю (КПК). Виникнення і формування М. пов'язані з діяльністю кол. голови ЦК КПК Мао Цзедуна. Як офіц. ідеологія КНР утвердився на поч. 60-х рр. 20 ст. На IX (1969) і X (1973) з'їздах КПК М. був проголошений "теор. основою, що визначає ідеї КПК". XI з'їзд (1977) закріпив М. як ідейно-політ. платформу КПК. Для М. характерні крайній еклектизм, суб'єктивізм у теорії й волюнтаризм у політиці. Його наріжним каменем є антирадянщина. М., ідеологія якого ввібрала в себе деякі традиційні погляди стародавньої кит. філософії, проповідує принципи "казарменого комунізму", великоханьського шовінізму, використовує псевдореволюц. гасла в демагогічних цілях. Великий вплив на М. справили анархізм і троцькізм. М.— різновид сучас. ревізіонізму. В галузі філософії М. стоїть на позиціях примітивно-механістичної діалектики і метафізики (абсолютизація суперечностей, насильства в політиці, суб'єктивних факторів у сусп. житті). В політ, економії М. намагається обґрунтувати волюнтаризм, мілітаризацію економіки, консервацію низького життєвого рівня населення з метою створення військово-промислового комплексу в країні й здійснення політики гегемонізму на міжнародній арені. М. фактично заперечує закономірності соціалістичного і комуністичного будівництва, керівну роль робітн. класу, підмінює соціалістичну демократію диктатурою військ.-бюрократичної верхівки, насаджує культ особи і насильства. М. розглядає світовий революц. процес насамперед як експорт революц. насильства, штучне розпалювання збройних дій, заперечує існування світової системи соціалізму. Осн. суперечністю су часності М. вважає суперечності між великими д-вами, а також між слабо- і високорозвинутими країнами незалежно від їхнього соціального устрою. Виходячи з хибної тези про неминучість світової війни, М. виступає проти розрядки міжнар. напруженості, блокується з найреакційнішими силами імперіалізму. Курс на розкол міжнар. робітн. і комуністичного руху свідчить про повний розрив М. з принципами пролет. інтернаціоналізму. Прагматичне коректування М., здійснюване керівництвом КНР після смерті Мао Цзедуна, не змінило його антимарксист., антисоціалістичної сутності. Міжнародна Нарада комуністичних і робітничих партій 1969 охарактеризувала М. як небезпечну антимарксистську течію, пособника імперіалізму й антикомунізму. XXV з'їзд КПРС відзначив, що політика М. "не тільки є абсолютно чужою соціалістичним принципам та ідеалам, але по суті стала важливим резервом імперіалізму в його боротьбі проти соціалізму" (Матеріали XXV з'їзду КПРС. К. 1976, с. 11).

Ю. В. Чудодєєв.