Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОТЕРПІЛИЙ
   

ПОТЕРПІЛИЙ

— особа, якій заподіяно моральну, фіз. або майн. шкоду. Термін широко використовується у різних галузях вітчизн. зак-ва. Так, Повітряний кодекс України передбачає виконання пошук, і рят. робіт як систему заходів, спрямованих на своєчасне надання допомоги П. (ст. 79, 80). КТМ України закріплює при визначенні відповідальності необхідність враховувати вину П. (ст. 306, 316) та передбачає у зв'язку зі статусом П. відповідні процес, права (ст. 309, 317). Ядерне зак-во визначає прав, статус осіб, які належать до П. від Чорнобильської катастрофи (ст. 11, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 1991). Нормат.-правові акти регламентують порядок надання допомоги особам, які потерпіли від повеней, зсувів фунту, землетрусів, забруднення навкол. середовища тощо.

Згідно з КпАП України П. є особа, якій адм. правопорушенням заподіяно моральну, фіз. або майнову шкоду. П. має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати постанову по справі про адм. правопорушення. П. може бути опитано як свідка (ст. 269).

У крим. судочинстві П. визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фіз. або майн. шкоду (ст. 49 КПК України). Про визнання гр-нина П. чи про відмову в цьому особа, яка проводить дізнання, слідчий і суддя виносять відповідну постанову, а суд — ухвалу. Відмова у визнанні гр-нина П. може бути оскаржена в суді. Від моменту визнання особи П. він набуває статусу учасника процесу з відповід. правами та обов'язками. Зокрема, П. має право: подавати докази; заявляти клопотання і відводи; знайомитися з усіма мат-лами справи; брати участь у суд. розгляді, суд. дебатах в усіх справах, у яких не виступає прокурор чи громадський обвинувач; оскаржувати дії та рішення органів дізнання і слідства, прокурора і суду. П. має право, але не зобов'язаний давати показання. У провадженні справи він бере участь особисто або через свого представника (ст. 49 КПК). П. зобов'язаний: своєчасно з'явитися за викликом особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду; не перешкоджати виконанню рішень про освідування, одержання зразків для експерт, дослідження; не перешкоджати встановленню істини у справі; підкорятися розпорядженням судді та додержувати порядку під час суд. засідання. За неявку без поваж, причин до слідчих органів і суду П. може бути підданий приводу (ст. 72); за злісне ухилення від явки, непідкорення розпорядженню судді, порушення порядку під час суд. засідання — адм. стягненню; за дачу завідомо неправдивих показань — крим. відповідальності.

П. у крим. справі може подавати цивільний позов і бути, крім того, визнаний як цив. позивач (ст. 50).

Якщо П. визнано недієздатним чи обмежено дієздатним або якщо він є неповнолітнім, то у справі обов'язково бере участь його закон, представник.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть П., процес, права останнього реалізують його близькі родичі (ст. 49). Виключно за скаргою П. порушуються крим. справи про умисне нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв, наклеп без обтяжуючих обставин та інші, перелічені у ст. 27 (справи приват, обвинувачення). У таких справах П. особисто або через свого представника підтримує обвинувачення. Конституція України (ст. 56) суттєво розширила права П., встановивши, зокрема, що кожен має право на відшкодування за рахунок д-ви чи органів місц. самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незакон, рішеннями, діями чи бездіяльністю органів держ. влади, органів місц. самоврядування, їх посад, і служб, осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Літ.: Защита прав потерпевшего в уголов. процессе: (Сравн. исследование). М., 1993; Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголов. политике. Иркутск. 1994; Гошовський М. I., Ку-чинська О. П. Потерпший у крим. процесі України. К., 1998.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази