Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow бат-без arrow БЕЗКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК
   

БЕЗКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК

- буржуазні економічні теорії, які заперечують загальні економічні кризи надвиробництва за капіталізму, а якщо й визнають їх, то ввалсають, що в епоху імперіалізму, особливо на його держ.-монополістичній стадії, кризи можна усувати. До таких теорій також належать: кейнсіанство, неокейнсі-анство, неокласичні та інші бурж. концепції держ.-монополістичного антикризового регулювання капіталістичної економіки, технологічні, реформістські та ревізіоністські теорії "планового (регульованого) капіталізму". Всі ці концепції намагаються заперечити встановлену марксистською політ. економією осн. причину криз - суперечність між сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичною формою привласнення. Вони висувають ін. причини - порушення пропорційності в розвитку галузей нар. г-ва, недоспоживання, кредитно-грош., психологічні або технологічні фактори, які не пов'язують з самою суттю бурж. виробничих відносин, і приходять до висновку про можливість "Б. р." капіталістичної економіки. Представниками "Б. р." є: Ж.-Б. Сей, Д. Рікардо, М. І. Туган-Барановський та ін. Ж.-Б. Сей, а потім і М. І. Туган-Барановський вважали, що збут за капіталізму зводиться до обміну продуктів на продукти, що попит і пропонування, виробництво і споживання тотожні, завжди перебувають у стані ринкової рівноваги. Тому й розвиток економіки має здійснюватися гармонійно, кризи ж можуть виникати лише випадково. На стадії імперіалізму нездатність стихійних ринкових сил забезпечити неухильний розвиток економіки виявилася з особливою силою. Бурж. екон. думка звернулася до розробки концепцій держ.-монополістичного регулювання сусп. виробн. За Кейнсом, як гол. представником цих теорій, осн. регулятором капіталістичної економіки виступає бурж. д-ва, яка стає великим інвеститором, регулює норму процента, проводить політику помірної інфляції, стимулює вивіз капіталу. Кейнсіанські засоби лікування від криз перекладають увесь тягар їх на плечі трудящих і спрямовані на збереження капіталізму. Як показує дійсність, ні кейнсіанство, ні наступні школи й течії бурж. політ. економії не змогли знайти засоби, здатні позбавити капіталістичну економіку криз. У 70-і рр., насамперед у зв'язку з світовою екон. кризою 1974-75, стає очевидним повне банкрутство різних бурж. і реформістських концепцій "Б. р." капіталізму. Див. Загальна криза капіталізму, Економічні кризи.

В. М. Мазур.

 

Схожі за змістом слова та фрази