Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІЗНЕС
   

БІЗНЕС

(англ. business — справа, заняття) — діяльність юрид. і фіз. осіб у сфері виготовлення, придбання, продажу товарів або надання послуг в обмін на ін. товари, послуги, гроші з метою одержання прибутку чи певної вигоди. Термін «Б.» ширший змістом, ніж споріднене з ним «підприємництво», оскільки охоплює відносини між усіма учасниками ринкової економіки і включає діяльність не лише підприємців, а й споживачів, найманих працівників, держ. структур. Б. іноді трактується примітивно, як перепродаж товарів з метою наживи, і ототожнюється зі спекуляцією. Однак у Б., на відміну від спекуляції, важливим вважається не лише одержання прибутку, а й ступінь корисності Б. для населення. Сутнісний зміст Б. як системи становить уся сукупність відносин між людьми, що складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Б. як високо-розвинена система виникає за наявності ринкових відносин зі знач, кількістю покупців і продавців, з притаманною їм конкуренцією, розгалуженою інфраструктурою, системою управління (менеджментом), вивченням попиту і пропозиції, маркетингом та ін. елементами.

Осн. різновиди Б.: венчурний Б. - сукупність підприємств і фірм, що займаються наук, дослідженнями і розробками, створенням і запровадженням нововведень на замовлення д-ви, великих компаній і фірм; малий Б. — система економічно самостійних (адміністративно незалежних від держ. чи ін. установ) малих і середніх підприємств, зорієнтованих на формування структури і обсягів в-ва під впливом ринкового попиту на товари і послуги; міжнародний Б. — підприємницька діяльність, поширена на

міжнар. екон. сферу. З юрид. точки зору, Б. іноді розмежовують на законний і незаконний. Законним називають Б., що відповідає законод. та ін. нормат. регуляторам, які визначають правові норми взаємовідносин між його учасниками, міру їхньої відповідальності один перед одним. Незаконним вважається підпільний (тіньовий) Б. Гол. суб'єктом Б. є бізнесмен (англ. businessman), підприємець, комерсант — людина, яка організовує вигідну справу з метою одержання прибутку. Правовий, соціальний та економічний статус бізнесмена в суспільстві залежить не лише від розміру його капіталу, а й від його внеску в розвиток ви-роб. діяльності, створення нових роб. місць, допомоги д-ві, регіонові тощо. Важливе значення для розвитку Б. має стимулювання правовими засобами та утвердження у сусп. практиці морально-етичних засад діяльності його суб'єктів. Відомий теоретик япон. менеджменту К. Мацусіта до таких засад відносить 7 осн. цінностей: чесність, господарність, безперервне вдосконалення своїх знань, повагу й розуміння оточення, пост, пристосування до навколишнього світу й законів його розвитку, вдячне ставлення до одержаних від сусп-ва благ, працю на

його благо. В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази