Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow жит-жюс arrow ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ
   

ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ

- соціально-економічна категорія, яка визначає ступінь забезпечення населення матеріальними і духовними благами, задоволення його особистих потреб, що склалися на певному етапі розвитку суспільства. Характеризується системою таких показників, як реальні доходи населення, розмір оплати праці, заг. обсяг споживання прод. і непрод. товарів та побутових послуг, забезпеченість житлом (див. Житлове питання), роботою, мед. допомогою, умовами праці й побуту, можливість здобуття освіти, користування культур. благами, тривалість робочого й вільного часу, а також тривалість життя. Ж. р. населення зумовлюється панівними виробничими відносинами, рівнем розвитку продуктивних сил; його динаміка визначається діянням екон. законів, особливо осн. екон. закону даного суспільства. В країнах капіталу Ж. р. має класово антагоністичний характер, тому що багатства буржуазії створюються внаслідок експлуатації трудящих, зниження їхнього Ж. р. (див. Основний економічний закон капіталізму. Відносне й абсолютне погіршення становища пролетаріату). За соціалізму Ж. р. населення визначається основним економічним законом соціалізму, нерозривно пов'язаний з соціалістичним способом життя. Матеріальною основою неухильного підвищення Ж. р. є планомірний розвиток сусп. виробн. й сталі високі темпи зростання національного доходу. Підвищення Ж. р. народу - найвища мета КПРС і Рад. д-ви. Соціальна програма, прийнята на XXV з'їзді КПРС, передбачає планомірне піднесення Ж. р., збільшення серед. заробітної плати робітників і службовців, доходів колгоспників, виплат пільг за рахунок суспільних фондів споживання. Див. також Відпустки в СРСР, Пенсії, Соціальне забезпечення. Соціальне страхування.

Г А. Оганян.

 

Схожі за змістом слова та фрази