Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРЧА КАМПАНІЯ
   

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ

- політико-правова діяльність, пов'язана з формуванням органів держ. влади та місц. самоврядування. Складовими В. к. є формування команди претендента на виборне місце, розробка стратегії і тактики В. к., підготовка передвиб. програми та організація передвиб. агітації (політичної реклами). Ці складові можуть розроблятися і застосовуватися поступово або паралельно, залежно від об'єкт, і суб'єкт, чинників проведення виборів. Формування команди претендента відбувається за структурним і функц. принципами. Структурно виділяються її офіц. і неофіц. частини. Офіц. частиною утворення команди кандидата (після його юрид. реєстрації) у ході виборів є визначення довірених осіб, які мають повноваження представляти кандидата у стосунках з виборчими комісіями, органами влади, ЗМІ тощо. Виб. законодавством України передбачено, що: кандидати в Президенти України можуть мати до 30 довірених осіб; кандидати в нар. депутати України, що балотуються по одномандат. виб. округах, — до 5; політ, партії, виб. блоки партій у багатомандат. загальнодерж. виб. окрузі можуть мати до ЗО уповноважених осіб, що представляють їх інтереси під час виб. процесу; кандидат у депутати пред-ставн. органів місц. самоврядування — до 3. За функц. принципом команда кандидата будується, як правило, таким чином: група орг.-мас. роботи; група зв'язків з об'єднаннями гр-н; група зв'язків із засобами мас. інформації; група організації фін.-матеріального забезпечення. Крім цього, під час В. к. досить часто створюються неформ, групи підтримки, групи прихильників у складі відомих представників громадськості; групи орг.-метод, і наук, забезпечення з числа психологів, політологів, юристів тощо. Осн. положення стратегії і тактики В. к. грунтуються на результатах аналізу політ., істор., геогр., екон., демогр., соціальної ситуації у країні взагалі та у виб. окрузі зокрема. Стратегія будується здебільшого на таких чинниках: декларація причетності до передвиб. блоку, партії, владної структури, політ, лідера та ін.; створення міжособис-тісного та ідеол. контрасту кандидатів; ставка на базову проблему; формування позит. іміджу кандидата; створення негат. іміджу конкурентів; ставка на певні сусп., держ. структури; деморалізація конкурентів. На основі розробленої стратегії і тактики формулюється виборча програма (платформа) кандидата. Програма має відповідати на актуальні для виборців питання: соціально-економічні, політ., екол., реліг., етнокультурні тощо.

Організація і проведення передвиб. агітації пов'язані з вирішенням таких проблем: добір і організація «апаратної» частини команди; побудова графіку роботи кандидата;

контроль за діями конкурентів і розробка засобів та форм протидії; підготовка та організація виступів кандидата у ЗМІ, виготовлення рекламно-інформ. матеріалів на підтримку кандидата; вирішення проблем матеріально-фін. і трансп. забезпечення кампанії; налагодження зв'язків з громад.-політ, структурами тощо. Див. також Вибори, Виборчі документи.

Літ.: Ковлер А. И. Избир. технология: рос. и зарубеж. опыт. М., 1995; Бебик В. М. Політ, маркетинг і менеджмент. К., 1996.

М. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази