Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕЛІКТ
   

ДЕЛІКТ

(лат. delictum — провина, проступок) — правопорушення, тобто незаконна дія, проступок, злочин. Залежно від норм, які порушено, розрізняють Д.: цив.-правові (заподіяння шкоди майну гр-нина або установі, заподіяння шкоди особі та ін.), адм.-правові (порушення правил дорож. руху, дрібне хуліганство та ін.); трудові (порушення труд, зак-ва), дисциплінарні (прогул, запізнення на роботу та ін.); крим.-правові (хуліганство, вбивство, ін. злочини). Д. є підставою для притягнення юрид. і фіз. осіб, що його вчинили, до юрид. відповідальності. Д. у римському праві — заподіяння шкоди ін. особі, її сім'ї або майну порушенням правового припису або заборони. Внаслідок цього незалежно від волі правопорушника виникали нові права і правові обов'язки (зобов'язання з Д., зобов'язання ніби з Д.). Саме відповідальність за Д. започаткувала розвиток зобов'язальних відносин. Відповідальність за Д. наставала за наявності таких умов: дієздатність правопорушника, вина, здійснення правопорушення. Проте відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, рабами чи тваринами, несли їх домовла-дики (ноксальна відповідальність, за якою домовладика міг видати підвладного сина, раба, тварину на розправу потерпілому, для відпрацювання заподіяної шкоди або для відшкодування її).

Деліктна відповідальність не наставала, якщо особа, котра вчинила шкоду, діяла в стані необхідної оборони або крайньої необхідності. При вчиненні Д. кількома особами кожен з тих, хто заподіяв шкоду, відповідав повною мірою (напр., за позовом стосовно крадіжки штраф зобов'язані були оплатити в повному обсязі украденого всі злодії, які брали участь у крадіжці).

В усі часи римське право розглядало Д. як позадоговірне правопорушення. Осн. видами Д. у Римі були крадіжка (furtum), особиста образа (injuria), неправомірне знищення або пошкодження чужого майна (damnum injuria datum).

Д. у міжнародному праві — порушення норм міжнар. права й охоронюваних цими нормами прав та інтересів держав, їх гр-н. Суб'єктами міжнар. Д. є д-ви. Міжнар. Д. включає порушення, за які передбачається політ, і матеріальна відповідальність д-ви, а також індивід, крим. відповідальність осіб, винних у їх вчиненні.

О. А. Підопригора, В. В. Чурпіта.

 

Схожі за змістом слова та фрази