Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
   

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

- вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юрид. та фіз. особам для зберігання коштів і здійснення безготівк. платежів у нац. або іноз. валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог зак-ва. В Україні обов'язок підприємств, установ і організацій зберігати кошти в банк, установах та здійснювати безготівкові розрахунки обумовлений відповідними нормами ЦивК України, Госп. (комерційного) кодексу України, Законом України «Про підприємства в Україні» (1991), зак-вом про банки і банк, діяльність.

Розрізняють такі два осн. види П. р.: звичайний, який відкривається підприємствам усіх видів і форм власності та їх відокремленим підрозділам, т-вам спожив, кооперації, профсп. орг-ціям, політ, партіям, громадським та реліг. орг-ціям, виб. фондам тощо з метою зберігання грош. коштів і проведення відповід. фін.-банк. операцій, а також фіз. особам для обліку їх коштів «до запитання», зберігання грош. коштів і для здійснення безготівк. розрахунків з ін. фіз. та юрид. особами; бюджетний, що відкривається підприємствам (їх відокремленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок держ. або місц. бюджету для їх цільового використання. До специф. видів П. р. належать рахунки із спец, режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або окремими рішеннями КМ України (напр., рахунки, що відкриваються аграрним підприємствам для розрахунків за збирання врожаю), а також карткові рахунки, які відкриваються для здійснення банк, операцій із застосуванням платіж, карток. Порядок відкриття, функціонування та обслуговування П. р. визначається Законами України «Про банки і банківську діяльність» (2000), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001) й нормат.-прав. актами НБУ (зокрема Інструкцією про відкриття банками рахунків у нац. та іноз. валюті, затв. НБУ 18.XII 1998, з наст, змінами і доп.). Кількість П. р., які можуть відкривати юрид. або фіз. особи, зак-вом України не обмежена. Проте клієнти банк, установи можуть відкривати лише один рахунок для формування статут, фонду госп. т-ва і один рахунок за кожною угодою спільної діяльності без створення юрид. особи. Юрид. особи — нерезиденти можуть відкривати П. р. без реєстрації у встановленому порядку представництва лише в разі здійснення інвест. діяльності на тер. України. Про факт відкриття (закриття) П. р. суб'єкт підприєм. діяльності зобов'язаний повідомити орган податкової служби за місцем своєї реєстрації протягом 3 роб. днів. Отримання банком зазначеного повідомлення з відповідною відміткою податкового органу є підставою для здійснення банком видаткових операцій по П. р. Операції на П. р. здійснюються на підставі розрахункових док-тів установлених форм: платіжного доручення, платіж, вимоги-доручення, розрахункового чека, платіж, карток тощо.

Літ.: Платіжні системи. К., 1998; Банківське право України. К., 2000; Качан О. О. Банківське право. К.. 2000.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази