Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ТРУДОВЇ ВІДНОСИНИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 1978
   

КОНВЕНЦІЯ МОП ПРО ТРУДОВЇ ВІДНОСИНИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 1978

- міжнар.-правовий документ, прийнятий Ген. конференцією Міжнародної організації праці (МОП) 27.УІ 1978 у м. Женеві (Швейцарія). Набула чинності 25.ІІ 1981. Складається з преамбули, 7 розділів та 17 статей. Гол. метою Конвенції є захист держ. службовців від антипрофсп. дискримінації, невтручання держ. органів влади у діяльність профсп. орг-цій держ. службовців, участь останніх у визначенні умов зайнятості, гарантування врегулювання спорів. У преамбулі підкреслюється важливість прийняття у рамках МОП таких міжнар.-правових документів, як Конвенція МОП про свободу асоціації та захист права на організацію 1948, Конвенція МОП про право на організацію та ведення колективних переговорів 1949, Конвенція про представників працівників 1971 та Рекомендація до цієї ж Конвенції 1971. Оскільки названі документи не охоплюють деякі категорії держ. службовців, а Конвенція 1971 та Рекомендація до неї застосовуються виключно до трудящих на підприємствах, у преамбулі обґрунтовується необхідність прийняття спец, конвенції, присвяченої свободі об'єднання і процедурам визначення умов зайнятості на держ. службі.

Розд. І Конвенції («Сфера застосування і визначення»; ст. 1—3) містить осн. поняття, вживані у док-ті. Так, термін «державний службовець» поширюється на всіх осіб, зайнятих у держ. органах, з урахуванням винятків, які нац. зак-во може робити для службовців ЗС, поліції, службовців, що займають високі держ. пости, або службовців, діяльність яких має строго конфіденті, характер. Термін «організація державних службовців» позначає будь-яку організацію незалежно від її складу, що має на меті підтримку і захист інтересів держ. службовців. У розд. II («Захист права на організацію», ст. 4—5) встановлено, що орг-ції держ. службовців користуються захистом від будь-яких дискримінац. дій, спрямованих на обмеження свободи об'єднання у галузі зайнятості, таких як прийняття держ. службовців на роботу (або збереження за ними роботи) за умови, щоб вони не вступали до орг-цій, або звільнення з роботи на тій же підставі (ст. 4). Орг-ції держ. службовців повністю незалежні від держ. органів влади і як такі користуються захистом від будь-яких актів втручання держ. органів у їх створення, діяльність або управління ними (ст. 5). Згідно з розд. III («Можливості, які надаються організаціям державних службовців», ст. 6), держави-учасниці повинні забезпечити представникам орг-цій держ. службовців такі можливості, які дадуть їм змогу швидко та ефективно виконувати свої обов'язки як у роб. час, так і поза ним, за умови, що це не завдаватиме шкоди ефективній діяльності відповідних відомств або служб.

Конвенція передбачає (розд. IV «Процедури визначення умов зайнятості», ст. 7), що заходи, які відповідають умовам кожної країни, мають заохочувати використання процедури ведення переговорів про умови зайнятості держ. службовців або ін. методів, що дають змогу представникам держ. службовців брати участь у визначенні цих умов. Врегулювання спорів, зазначено в розд. V («Врегулювання спорів»; ст. 8), досягається шляхом переговорів між сторонами або з допомогою процедур (посередництво, примирення, арбітраж), які гарантують незалежність і неупередженість. Держ. службовці, як і ін. трудящі, підкреслюється у розд. VI («Громадянські і політичні права», ст. 9), користуються громадян, і політ, правами, що мають істотне значення для норм, здійснення свободи об'єднання, за умови додержання зобов'язань, які випливають з їхнього статусу і характеру виконуваних ними функцій.

У «Заключних положеннях» (розд. VII, ст. 10—17) містяться норми процедурного характеру, пов'язані з питаннями ратифікації Конвенції та набуття нею чинності. Літ.: Конвенції та рекомендації, ухвалені міжнар. організацією праці. 1965-1999, т. 2. Женева, 1999.

Ю. І. Нипорко, М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази