Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛІСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
   

СОЦІАЛІСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ

народного господарства — докорінна перебудова всіх галузей народного господарства на базі масового впровадження нової техніки. В СРСР С. р. почалася в роки першої п'ятирічки (1929—32) і завершилася в кінці другої п'ятирічки (1933—37). Початок реконструкції нар. г-ва був пов'язаний із створенням певних передумов — здійсненням індустріалізації країни, колективізацією сільського господарства. С. р. передбачала проведення глибоких змін у структурі нар. г-ва і перш за все збільшення питомої ваги галузей, що виробляють сучас. знаряддя виробн. Створення всебічно розвинутого машинобудування дало можливість оснастити новою технікою не тільки всі галузі соціалістичної промисловості, а й транспорт, будівництво, с. г. Це стало матеріально-тех. основою неухильного зростання продуктивності праці. Реконструкція с. г. мала виняткове значення для перемоги соціалізму в аграрному секторі економіки. Завдяки С. р. було створено матеріально-технічну базу соціалізму. Рад. Союз перетворився на одну з найрозвинутіших країн світу з могутньою соціалістичною індустрією і великим механізованим колективним с. г. Соціалістична власність стала неподільно панівною. На поч. 1937 держ. і кооп.-колг. власність охоплювала 98,7% усіх виробничих фондів. Соціалістичні пром. підприємства виробляли 99,8% валової продукції пром-сті. У валовій продукції с. г. питома вага соціалістич. сектора становила 98,5%. Понад 80% усієї продукції 1937 було одержано на нових або реконструйованих на базі передової техніки підприємствах. Рад. Союз за виробн. пром. продуктивності в 2-е місце в світі. На Україні С. р. здійснювалася в тісному зв'язку з С. р. нар. г-ва всіх братніх республік СРСР. Лише за 1929—32 в УРСР було збудовано бл. 400, а 1933—37— 1000 великих пром. підприємств. У 1940 пром-сть УРСР дала за рік удвоє більше продукції, ніж пром-сть кол. царської Росії. Валова продукція с. г. зросла в 1,6 раза. Комуністична партія провела велику роботу по мобілізації трудящих на оволодіння технікою. Вирішальним стало гасло: "Техніка в період реконструкції вирішує все". Було організовано навчання робітників на підприємствах без відриву від виробн., зміцнено школи ФЗН. Різко збільшилась кількість вузів і середніх тех. навчальних закладів. Зросла частка кваліфікованих робітників у промисловості, механізаторів —ус. г., спеціалістів — у всьому нар. г-ві. Відбулися докорінні зміни в сусп. відносинах. Союз робітничого класу і селянства, як найвищий принцип диктатури пролетаріату, переріс у дружбу цих класів. Склалася морально-політ. єдність суспільства. Внаслідок С. р. було створено екон. і соціальні основи соціалізму, соціалізм здобув повну перемогу, що і закріпила Конституція СРСР (1936) і Конституція УРСР (1937).

З часу С. р. набагато зросли потенціал економічний і потенціал науково-технічний СРСР. Важливою особливістю радянської економіки в умовах розвинутого соціалістичного суспільства є органічне з'єднання досягнень науково-технічної революції з перевагами соціалістичної системи господарства. С. р., що передбачає не тільки оснащення новою технікою всіх галузей економіки, а й перебудову структури нар. г-ва відповідно до осн. мети нового сусп.-екон. ладу, є обов'язковою для всіх країн у перехідний період від капіталізму до соціалізму. Досвід проведення С. р. нар. г-ва СРСР має важливе міжнародне значення.

В. О. Литвицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази