Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОТАНІЧНІ САДИ
   

БОТАНІЧНІ САДИ

(з грец.. — той, що стосується трав, від— трава, пасовище) — науково-дослідні установи, де зібрано великі колекції місц. і світової флори з метою її збереження, вивчення, культивування, акліматизації і створення нових форм; об'єкти природно-заповідного фонду. В Україні вони поділяються на Б. с. загальнодержавного і місц. значення. Б. с. загальнодерж. значення є н.-д. природоохор. установами. Б. с. місц. значення у встановленому порядку може бути надано статус відповідної н.-д. установи. Правовий статус регулюється Законом «Про природно-заповідний фонд України»

(1992) та положеннями про кожний Б. с. Відповідно до названого закону ділянки землі та водного простору з усіма природ, ресурсами вилучаються з госп. використання і надаються Б. с. На тер. цих садів забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню колекцій флори. У межах Б. с. для забезпечення необхід. режиму охорони та ефект, використання можуть бути виділені зони: експозиційна — її відвідування дозволяється у порядку, встановленому адміністрацією Б. с; наукова — до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки тощо, на відвідування її мають право лише співробітники Б. с. для виконання служб, обов'язків, а також спеціалісти ін. установ з дозволу адміністрації саду; заповідна — відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов'язане з проведенням наук, спостережень; адміністративно-господарська. Зонування території Б. с. проводиться відповідно до положення про ботанічний сад та проекту організації території ботанічного саду, що розробляється спеціаліз. наук, та проект, установами і затверджується органом, у підпорядкуванні якого перебуває Б. с, за погодженням з М-вом охорони навколишнього природ, середовища та ядер, безпеки України.

Контроль за дотриманням правового режиму Б. с. покладено на вищеназване м-во, місц. ради та держ. адміністрації, а також органи, у підпорядкуванні яких перебувають Б. с. Юридичні чи фіз. особи, винні у порушенні режиму Б. с, підлягають передбаченій законом відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази