Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рел-рец arrow РЕСТИТУЦІЯ
   

РЕСТИТУЦІЯ

у праві — 1)У цивільному праві — відновлення в попередньому становищі, тобто засіб поновлення порушених майнових прав шляхом повернення сторін у стан, який передував укладенню угоди. В рад. цивільному праві Р. застосовують до угод, що їх суд або арбітраж визнав недійсними. Як правило, вдаються до двосторонньої P.: кожна з сторін зобов'язана повернути ін. стороні все, одержане за договором (гроші, майно тощо). Якщо угоду укладено внаслідок обману, погроз тощо, то повертає все отримане тільки сторона, винна в неправомірних діях, а отримане потерпілим від неї стягується в доход д-ви (в УРСР — ст. 48, 49 ЦивК УРСР). 2) У міжнародному праві здійснюване за мирним договором або ін. міжнар.-правовим актом повернення майна, худож. цінностей, що були неправомірно вилучені під час війни однією з воюючих д-в з тер. д-ви-противника. Міжнар.-правові акти, прийняті під час і після 2-ї світової війни 1939—45, передбачали Р. матеріальних цінностей д-вам, що зазнали нападу і були окуповані гітлерівською Німеччиною та її союзниками.

 

Схожі за змістом слова та фрази