Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ
   

ПОТОЧНА ЗВІТНІСТЬ

- в Україні система взаємопов'язаних, узагальнених підсумкових показників за відповід. поточний період (день, тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя), що характеризує результати діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, міністерств і відомств, окр. галузей г-ва тощо. Застосовується в усіх сферах діяльності, вт. ч. оперативно-розшуковій, правоохор., суд. та ін. Подається у вищі урядові та відомчі органи через визначені проміжки часу або в точно встановлені дати. Грунтується на відповід. цифровій, текстовій, електронній та ін. інформації, даних оперативного, фін., бух. і стат. обліку, спец, спостережень тощо. П. з. є осн. джерелом інформації про результати діяльності суб'єктів господарювання і об'єктів невироб. сфери, про стан екон. розвитку країни, її регіонів, відповід. галузей нац. г-ва, а також одним з найважливіших засобів держ. управління і операт. регулювання соціально-екон. процесів. За періодичністю подання розрізняють П. з. піврічну, квартальну, місячну, декадну, семиденну (тижневу), денну; за формою подання — телеграфну і поштову. Правові засади П. з. встановлено Законами України «Про підприємства в Україні» (1991), «Про державну статистику» (1992), «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (1999), відповід. нормат.-правовими актами КМ України, М-ва фінансів, М-ва економіки, Держ. к-ту статистики, ін. міністерств і відомств України. Для складання П. з. застосовуються типові форми, інструкції та положення про порядок їх заповнення і подання, що розробляються і затверджуються Мінфіном, Мінекономіки та Держкомстатом України. Див. також Бухгалтерська звітність, Бухгалтерський облік, Звітність.

Літ.: Сопко В. В. Бухгалтерський облік. К., 2001; Економіка підприємства. К., 2001; Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази