Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДАНИЛОВИЧ
   

ДАНИЛОВИЧ

Гнат (Ігнатій) Миколайович [30.VII (10.VIII) 1787, с. Гриневичі Бєльського пов., тепер Підляського воєводства, Польща-30.УІ (12.VII) 1843, Грефенберг, Австрія] — укр., польс. і лит. правознавець, член багатьох наук, товариств. Закін. 1811 юрид. ф-т Віленського ун-ту. 1812 здобув ступінь магістра прав. Викладав у Вілен. (1814-24) і Харків. (1825-30) ун-тах рос. і провінц. право. З 1830 працював під кер. М. М. Сперанського у 2-му відділенні імп. канцелярії, де виконував обов'язки редактора законопроекту «Звід провінційних законів для західних губерній, приєднаних від Польщі» (не був прийнятий). 1835 посів кафедру крим. законів і став (до 1836) першим деканом юрид. ф-ту у новоств. Київ, ун-ті св. Володимира. Після заворушень польс. студентів 1839 і тим-час. закриття ун-ту разом з іншими професорами польс. походження Д. переведено до Моск. ун-ту, де він очолював (до відставки у 1842) кафедру законів благоустрою і благочиния. Помер в Австрії під час перебування на лікуванні. Осн. наукові інтереси Д. стосувалися історії і тогочас. стану права зх. губерній Росії, зокрема лит.-руського права. Дотримувався дем. поглядів, протестував проти кріпацтва, пропагував ідею слов'ян, єдності. Обстоював необхідність вивчення права Великого князівства Литовського для з'ясування заг. закономірностей розвитку руського права, був предтечею наук, школи західноруського права, яка досліджувала, зокрема, своєрідність держ.-правового укладу на укр. і білорус, землях.

Праці (рос. і польс. мовами): «Бібліографічний опис усіх відомих рукописів і друкованих примірників Литовського статуту» (1823), «Судебник Казимира IV» (1826), «Літопис Литви і Хроніка Руська» (1824—27), «Про хід кримінального законознавства взагалі і насамперед у Німеччині» (1837), «Огляд історичних відомостей про складання зводу законів західних губерній» (1837, 1910), «Погляд на Литовське законодавство і Литовські статути» (1841), «Скарбниця актів папських, цісарських, королівських, князівських, народних ухвал, постанов різних влад та урядів, що можуть допомогти критичному з'ясуванню історії Литви, Русі Литовської і близьких їм земель» (опубл. 1961—63) та ін.

Данилович Г.М. - leksika.com.ua

Літ.: Владимирский-Буданов М. Ф. Данилович Игнатий Ник. В кн.: Биогр. словарь профессоров и преподавателей имп. Ун-та св. Владимира. К., 1884; Черкас А. Данилович Игнатий Николаевич. В кн.: Рус. биогр. словарь, [т. 6]. СПб., 1905. /. Б. Усенко,

Т. І. Бондарук.

 

Схожі за змістом слова та фрази