Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ
   

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

— раптове ушкодження здоров'я, спричинене падінням, пораненням, ураженням струмом та ін. і пов'язане з виконанням труд.

обов'язків. В Україні прав, наслідки Н. в. на в. регулюються зак-вом про працю, Законом «Про охорону праці» (1992) і Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профес. захворювань і аварій на підприємствах, в установах, організаціях (затв. КМ України від 10.VIII 1993). Н. в. на в. має прав, наслідок при призначенні пенсії та виплаті допомоги, коли він стався з працівником, який виконував роботу за труд, договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності. Нещасний випадок визнається пов'язаним з роботою працівника тільки у випадках, передбачених зак-вом: а) при виконанні труд, обов'язків, у т. ч. під час відряджень, а також дій в інтересах підприємства без доручення власника; б) при перебуванні на роб. місці, на тер. підприємства або на ін. роб. місці протягом роб. часу, включаючи встановлені перерви; в) протягом часу, необхідного для приведення у порядок знаряддя в-ва, засобів захисту, одягу перед початком або після закінчення роботи, а також для особистої гігієни; г) під час проїзду на роботу та з роботи на тр-ті підприємства або сторонньої організації, яка надала його за договором (заявою), а також на власному тр-ті, який ви користовується в інтересах підприємства; д) під час аварій (пожеж тощо) та їх ліквідації на вироб. об'єктах; е) під час надання підприємствам шефської допомоги; є) на трансп. засобі, стоянці трансп. засобу, в порту заходу судна, на тер. вахтового с-ща з працівниками, які перебували на змінному відпочинку (провідник, працівник рефрижераторної бригади, шофер-змінник, працівники мор. і річк. суден, а також ті, що працюють за вахтово-експедиц. методом); ж) у роб. час при прямуванні пішки, на громад, чи власному трансп. засобі або такому, що належить підприємству чи сторонній організації, з працівником, робота якого пов'язана з переміщенням між об'єктами обслуговування; з) під час прямування пішки або на трансп. засобі до місця роботи чи назад за разовим завданням власника або уповноваженого ним органу без посвідчення про відрядження. Якщо нещасний випадок стався з вини власника підприємства, установи, організації, він несе відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові внаслідок його каліцтва або ін. ушкодження здоров'я. Власник організовує розслідування цього випадку, призначає комісію, яка після закінчення розслідування складає акт за формою Н-1, що затверджується власником. У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок або незгоди власника, потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, зі змістом акта або з приписом посад, особи органу держ. нагляду за охороною праці, питання вирішується вищестоящим органом держ. нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому зак-вом з розгляду труд, спорів.

Н. в. на в. можуть виникати з різних причин, тому зак-во України про працю передбачає: заг. положення про розслідування та облік нещасних випадків; спец, розслідування нещасних випадків; особливості розслідування та облік профес. захворювань, отруєнь, аварій. Прав, забезпечення недопущення нещасних випадків, профес. захворювань та аварій здійснюється покладанням на власника і посад, осіб обов'язку своєчасного запобігання їм шляхом проведення запобіж. заходів, а також визначенням відповідальності в разі невиконання ними своїх обов'язків.

Літ.: КЗпП України з постатейними систематиз. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази