Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ
   

НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ

- принцип кримінального права, згідно з яким жоден злочин не повинен залишатися без покарання, якщо немає передбачених у законі підстав для звільнення особи, що його вчинила, від відповідальності кримінальної або від покарання. Був сформульований Ч. Беккаріа на противагу середньовіч. практиці, згідно з якою мета крим. права досягається жорстокістю покарання. У кн. «Про злочини та покарання» він зазначав: «Один з найдійовіших засобів, які стримують злочини, полягає не в жорстокості покарань, а в його невідворотності». З часом відбулася трансформація сформульованого Ч. Беккаріа принципу таким чином, що він втратив свій абс. характер. Відповідно до новіт. доктрини кожна особа, що вчинила злочин, має бути притягнута до відповідальності, але в передбачених законом випадках. Мета крим. права може досягатися шляхом звільнення притягнутої особи від крим. відповідальності чи від покарання. Саме в такому вигляді принцип Н. п. реалізовано в крим. зак-ві України. Встановлюючи, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, КК України визначає разом з тим підстави та порядок звільнення від крим.

відповідальності й покарання. Зокрема, від крим. відповідальності особа може бути звільнена на підставі закону про амністію, у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК), із закінченням строків давності (ст. 49) та в деяких ін. випадках. Від відбування покарання з випробуванням особа може бути звільнена, якщо суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання (ст. 75) та в деяких ін. випадках. Для реалізації принципу Н. п. одним із завдань крим. судочинства відповідно до ст. 2 КПК України визнано забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до крим. відповідальності.

Літ.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2000.

О. М. Костенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази