Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ
   

ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ

вузи - готують спеціалістів вищої кваліфікації, наукові й педагогічні кадри для різних галузей нар. господарства, науки та культури (див. Вища освіта). До В. у. з. належать університети, політех. й індустр. ін-ти, галузеві ін-ти різного профілю, вищі військові і партійно-політ. навч. заклади ta ін. Деякі вузи наз. академіями,консерваторіями, школами, вищими уч-щами, в ряді країн - коледжами тощо. В багатьох країнах поряд із світськими вузами існують різного типу вищі духовні швчальні заклади. В. у. з. виникли в 5-3 ст. до н. е. в Афінах та Римі, першим ун-том наз. філос. школа в Константинополі (425). Як тип вузу ун-ти з'явилися: в 11-12 ст. в Італії (Салерно та Болонья), у Франції (Париж, поч. 12 ст.), наприкінці 12 - поч. 13 ст. в Іспанії (Саламанка) та Англії (Оксфорд). На території СРСР першими вищими школами були Колхідська - 4 ст., груз. академії - 11-12 ст. У 16 ст. відкрито академію у Вільнюсі. На Україні засн. 1632 Київську академію, 1661 - Львів. ун-т, у Росії 1686 - Словяно-греко-латинську академію, 1755 - Моск. ун-т та ін. На Україні в 1-й пол. 19 ст. відкрито Харків. ун-т (1805), гімназію вищих наук у Ніжині (1820), Київ. ун-т (1834). З поч. 18 ст. у Росії набули розвитку технічні В. у. з. В 60-х pp. 19 ст. в країні починає розвиватися вища жіноча освіта (див. Вищі жіночі курси). В 1914/15 навч. р. в Росії налічувалося 105 В. у. з., в яких навчалося 127,4 тис. студентів, в т. ч. на Україні - 27 В. у. з.; 35,2 тис. студентів. Законодавством Союзу PCP і Української PCP про нар. освіту визначено головні завдання В. у. з.: підготовка висококваліфікованих, ідейно загартованих спеціалістів, виховання у студентів високих моральних якостей радянського громадянина, виконання н.-д. робіт, що сприяють підвищенню якості підготовки спеціалістів, сусп. і наук.-тех. прогресові тощо. В. у. з. діють на основі Положення про В. у. з. СРСР, затвердженого Радою Міністрів СРСР, і статутів, які відповідно до зазначеного Положення розробляються кожним вузом та затверджуються міністерством або відомством, у підпорядкуванні якого перебуває В. у. з. Вузи організовують учбовий процес за учбовими планами і програмами, які затверджуються М-вом вищої і середньої спец. освіти СРСР. Деякі найбільш значні В. у. з. країни працюють за індивідуальними планами. Навчальний рік (42 тижні) складається з двох семестрів, які закінчуються сесіями екзаменаційними. Навчання у вузах (4- 6 років) завершується складанням держ. іспитів або захистом дипломних проектів (робіт). У деяких вузах поряд з держ. іспитами захищаються і дипломні роботи. Підготовка фахівців у СРСР здійснюється більш як з 400 Спеціальностей (практично всі вони представлені у В. у. з. УРСР), номенклатура яких розширюється і змінюється згідно з вимогами наук.-тех. прогресу. Невід'ємною частиною заг. діяльності В. у. з. є н.-д. робота, що розвивається в тісному зв'язку з навч. процесом. Сучас. В. у. з. є наук. центрами, при яких функціонує аспірантура з 300 спеціальностей. Вузи займаються також підвищенням кваліфікації спеціалістів. У 1977/78 навчальному році в СРСР налічувався 861 В. у. з., в них - 5036,1 тис. студентів. В Українській PCP - 143 вузи, де навчалося 857,1 тис. студентів, крім того 15,2 тис. громадян 111 зарубіж. країн (1977). Див. також статті про окремі вузи СРСР, в т. ч. УРСР, та розділи "Освіта" в ст. про республіки, країни.

Г. Г. Єфіменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази