Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГОББС
   

ГОББС

Томас (5.ІУ 1588, м. Малм-сбері-4.ХІІ 1679, м. Гардуїк) - англ. філософ, соціолог, економіст і теоретик права. Закін. 1608 Оксфорд, ун-т. Деякий час був секретарем Ф. Бекона. Подорожував по Європі. Не сприйнявши англ. революції, 1640 Г. виїхав до Франції. 1651 повернувся на батьківщину. Г. розглядав питання д-ви і права у працях «Про громадянина» (1642) і «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної та цивільної» (1651). Учений заперечував теол. підходи до питань політики і права, релігію називав вигадкою, але вважав її корисною. Вчення про політику Г. розглядав як частину філософії (філософію д-ви), зазначав, що вона дає не лише знання, а й засоби для їх використання на практиці. Універсальним методом пізнання вважав математику. Г. належав до бурж. школи природного права, але вніс у неї власну специфіку. Він розмежував поняття природного права і природних законів. Перше діє у додержавному чи природному стані і передбачає право всіх на все. Друге — це закони розуму, які становлять основу цивільного (юридичного) пра

Гоббс Т. - leksika.com.ua

ва. Д-ву Г. розглядав як спільноту людей, організацію, подібну до старод. біблійного чудовиська Левіафана, її ланкою є окр. людина, природу якої Г. змальовує як егоїстичну, її осн. риси: жадоба, страх, бажання безмежної влади і т. п. Внаслідок цього і за умови приблизної рівності людських сил у природ, стані, за Г., виникає війна всіх з усіма. Загроза взаємного знищення спонукає людей під впливом природ, розуму (тобто згідно з природ, законами) шукати миру, відмовлятися від природ, права як права всіх на все, розмежувати права та обов'язки, укласти сусп. договір про утворення д-ви, виконувати його та інші договори й обіцянки, створити цив. (юрид.) закони. Серед природ, законів Г. особливо виділяв вимогу рівності всіх перед законом і захист приват, власності. Власність кожного й відмову від права всіх на все Г. називав необхід. умовою миру. Правова теорія Г. мала яскраво виражений бурж. хар актер. Велику увагу в ній було приділено вченню про обов'язки гр-н. У вченні про д-ву Г. займав менш прогрес, позицію. Його ідеалом була сильна д-ва, яка сама визначає осн. права гр-н, не допускає непокори, монархічна за формою. Негат. ставлення до революції поєднувалося у Г. не з феод, доктриною д-ви, а з теорією нового часу. Завдяки цьому концепція Г. отримала згодом визнання в англ. держ.-правовій ідеології.

Тв.: The English Works of Thomas Hobbes, v. 1—2. London. 1839-45; Соч., т. 1-2. M., 1989-91.

Літ.: Камбуров В. Г. Идея гос-ва у Гоббза. К., 1906; Laski H. Political Thought in England. London, 1950; Caтышев В. E. Учение T. Гоббса о гос-ве и праве. «Изв. вузов. Правоведение», 1979, № 5; История полит, и правовых учений. XVII—XVIII вв. М., 1989; Зорькин В. Д. Полит, и правовое учение Томаса Гоббса (1588—1679). «Сов. гос-во и право», 1989. № 6.

И. С. Прозорова.

 

Схожі за змістом слова та фрази