Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ
   

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

-особлива форма матерії, яка зумовлює взаємодію між електрично зарядженими тілами або тілами, що мають магнітний момент. Окремими випадками Е. п. є електричне поле і магнітне поле. Електр. поле створюється нерухомими та рухомими зарядами і змінним магн. полем; магнітне - рухомими зарядами та пост.магнітами. Змінне магн. поле породжує змінне електричне і навпаки: змінне електр. поле створює змінне магнітне. Просторовий перерозподіл у часі взаємозв'язаних електр. і магн. полів наз. електромагнітними хвилями. Поділ Е. п. на електр. і магн.- відносний. Якщо з позиції спостерігача, що перебуває в якійсь інерціальній системі відліку, існують окремо електр. і окремо магн. поле, то з позиції спостерігача в рухомій відносно першої інерціальній системі ці поля не будуть ні чисто магнітними, ні чисто електричними. Стан Е. п. у кожній його точці характеризується векторами напруженостей електр. Е та магн. Н полів, які при відомому розподілі зарядів і струмів знаходять з Максвелла рівнянь. Так само, як і частинки речовини, Е. п. має енергію, імпульс та момент імпульсу і може обмінюватися цими величинами з елементарними частинками і макроскопічними тілами. У замкнутій системі, яка складається з Е. п. і частинок, що взаємодіють з ним, справджуються закони збереження енергії та імпульсу. Е. п. підлягає суперпозиції принципу. Відносності теорія показала, що Е. п. характеризується інерцією, яка зумовлена інертною масою, пропорційною енергії поля. Ця ж теорія встановила, що Е. п. має гравітаційну масу, яка дорівнює інертній. Закони Е. п., взаємодію й рух електр. зарядів вивчає електродинаміка класична, яка грунтується на хвильовому описі Е. п. і корпускулярному - речовини. Вона охоплює широке коло питань сучас. електротехніки та радіоелектроніки, явища випромінювання, поширення та прийому електромагн. хвиль різного діапазону. Проте класична електродинаміка натрапляє на ряд труднощів при поясненні взаємодії Е. п. великої частоти з речовиною, зокрема, вона не може пояснити закони теплового випромінювання, фотоефекту та випромінювання світла атомами. З'ясувалося, що в цих випадках електромагн. хвилі з частотою ? слід розглядати як потік частинок з енергією h? та імпульсом h?/c, це h - Планка стала, c - швидкість світла. Отже, виявилася двоїста природа хвиль і частинок, що стало основою квантової механіки. З дальшим розвитком теорії Е. п. виникла квантова електродинаміка, яка розглядає елементарні частинки як кванти відповідних полів. Див. також Електрика. Квантова теорія поля. Поля фізичні.

Літ.: Соколов А., Иваненко Д. Квантовая теория поля. М.-Л., 1952; Ландау Л. Д., Лифшиц E. М. Теоретическая физика, т. 2. Теория поля. М., 1973.

М. Г. Находкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази