Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow У-українська arrow УГОДА
   

УГОДА

в цивільному праві — одна з підстав виникнення, зміни або припинення цивільних прав і обов'язків; вольові (див. Воля в праві) правомірні дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків. Правомірний і цілеспрямований характер У. відрізняє їх від ін. підстав (подій, правопорушень, вчинків) виникнення, зміни або припинення прав і обов'язків. У. регулюються Основами цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік та кодексами союзних республік (в УРСР—гл. З ЦивК УРСР). Залежно від кількості осіб, чию волю виражено в У., вони можуть бути одно-, дво- або багатосторонніми. Односторонньою є У., вчинена однією стороною, напр., заповіт, видача довіреності. Двосторонні угоди — договори, що втілюють взаємоузгоджену волю двох сторін; є найпоширенішою підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (напр., договори купівлі-продажу, поставки, найму, підряду, перевозки, позики, доручення, комісії, схову). Якщо в У. беруть участь три чи більше сторін, вона є багатосторонньою (напр., договір про сумісну діяльність, спрямовану на досягнення спільної госп. мети). Учасниками У. мають бути дієздатні особи (див. Дієздатність), за винятком випадків, коли закон дозволяє укладати дрібні побутові У. неповнолітнім у віці до 15 років і від 15 до 18 років, а також обмежено дієздатним особам за згодою їхніх батьків (усиновителів) або піклувальника. В інтересах осіб, визнаних недієздатними, У. укладають від їхнього імені опікуни. Воля учасників У. може бути виражена усно або письмово. У. в простій письмовій формі укладається шляхом складання певного документа (довіреності), який підписується однією чи кількома сторонами. Деякі У. укладаються шляхом обміну листами, телеграмами, які підписуються особами, що їх посилають. За нотаріальної форми У. складений документ (напр., договір) посвідчується держ. нотаріусом або ін. службовою особою, яка має право виконувати нотаріальні дії. Цивільні права і обов'язки, встановлені У., повинні відповідати вимогам закону. Законність змісту У. в кожному конкретному випадку перевіряється з погляду законодавства, яке регламентує відповідний вид У. Невідповідність У. вимогам закону незалежно від того, в чому полягає порушення, тягне за собою недійсність У. В разі визнання У. недійсною закон (ст. 48 ЦивК УРСР) встановлює, що кожна з сторін зобов'язана повернути ін, стороні все одержане за У., а при неможливості повернути одержане натурою — відшкодувати його вартість у грошах, якщо законом не передбачено ін. наслідки. Недійсною є У. юридичної особи, що суперечить її цілям, тощо.

Д. В. Боброва.

 

Схожі за змістом слова та фрази