Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ
   

ПЕРЕШКОДОСТІЙКІСТЬ

технічного пристрою (системи) — здатність пристрою (системи) виконувати свої функції, незважаючи на наявність перешкод (див.

також Перешкоди радіщприйманню). Оцінюють її найбільшим рівнем перешкод, при якому порушення виконуваних тех. пристроєм функцій не перевищує заданих меж. Показники (основні, часткові) для кількісної оцінки П. залежать гол. чин. від призначення тех. пристрою. Осн. показником П. є найчастіше імовірність виконання пристроєм своїх функцій. До часткових показників належать, напр., частість помилок та міра перекручень кодових (див. Код) комбінацій — для цифрових пристроїв; роздільна здатність — для пристроїв телевізійних; помилки у визначенні координат — для навігаційних пристроїв. П. радіотех. пристроїв визначають звичайно співвідношенням потужностей корисного сигналу, що несе інформацію, і перешкод, сприйнятих радіоприймачем. Щоб, наприклад, телевізійний приймач відтворював зображення без значних перекручень, корисний сигнал має бути потужнішим за перешкоду не менш як у ЗО раз. П. підвищують раціональним конструюванням тех. пристроїв; обиранням форми сигналів, типу модуляції, виду кодування і селекції, які дають змогу легше відрізняти корисний сигнал від перешкод; врахуванням особливостей створення і діяння навмисних (організованих) перешкод тощо.

Літ.: Стратонович Р. Л. Принципы адаптивного приема. М., 1973; Защита от радиопомех. М., І976; Комиссаров Ю. Я., Родионов С. С. Помехоустойчивость и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. К., 1978.

Є. А. Якорнов.