Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кож-колим arrow КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ
   

КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ

— повільні плавні безперервні вертикальні переміщення мас гірських порід; одна з форм тектонічних рухів. Проявляються в піднятті одних територій і опусканні суміжних при численних змінах напряму руху. Як правило, зберігається тривала (сотні мільйонів років) успадкована тен денція до піднять або опускань, які можуть перериватися порівняно короткочасними рухами протилежного напряму. Виділяють два різновиди К. р. з. к.— заг. і хвильові. К. р. з. к. охоплюють значні території і впливають на зміни рівня Світового океану, що є однією з причин трансгресій і регресій моря. Ці рухи не спричинюють перетворення речовини земної кори та істотних деформацій гірських порід, як це відбувається при складкоутворенні (див. Складчастість гірських порід) і гороутворенні, але впливають на склад, шаруватість, ритмічність і потужність осадків у басейнах акумуляції, а також на швидкість та інтенсивність денудації піднятих територій, тобто на зміну структури земної кори в цілому. Вони є причиною утворення епіплатформених гір. К. р. з. к. мали місце протягом усіх геол. періодів, вони відбуваються і тепер. К. р. з. к., які почалися в неогені (див. Неогеновий період і неогенова система) і беруть участь у створенні сучас. форм рельєфу, наз. новітніми рухами земної кори (див. Неотектоніка). Основні закономірності розвитку К. р. з. к. і їхнє значення в геол. будові Землі встановив О. П. Карпінський. Більшість дослідників причину К. р. з. к. вбачають у глибинних процесах, які відбуваються в мантії Землі, — диференціації підкорової речовини і зміні її фазового стану, що викликає хвильову пульсацію поверхні мантії, яка передається земній корі. В. Г. Бондарчук з позицій розробленого ним вчення про тектоорогенію виявив більш глибокі космогенні причини К. р. з. к. Періодичні зміни швидкості обертання Землі навколо осі, на його думку, зумовлюють зміни полярного стиснення — екваторіального розтягування, що приводить до перерозподілу речовини мантії. В геол. л-рі поряд з термі ном "коливальні рухи земної кори" застосовують і термін "епейрогенічні рухи".

Літ.: Карпинский А. П. Общий характер колебаний земной коры в пределах Европейской России. "Известия Российской Академии наук", 1894, т. 1, № 4; Бондарчук В. Г. Основные вопросы тектоорогении. К., 1961; Хаин В. Е. Общая геотектоника. М., 1964.

Ю. М. Довгаль.

 

Схожі за змістом слова та фрази