Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗРАХУНКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
   

РОЗРАХУНКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

- особливий вид переказу грошей, засобом платежу за який є іноземна валюта. У ширшому розумінні Р. в і. в. — це рух певної суми грошей у вигляді іноз. грош. знаків (банкнот, казначейських білетів, монет), що перебувають в обігу та є закон, платіжним засобом на тер. відповідної іноз. д-ви, або коштів у грош.

одиницях іноз. держав і міжнар. розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та ін. кред.-фін. установ за межами України, з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. Особливість Р. в і. в. як різновиду переказу грошей визначається тим, що вони підпадають під сферу валютного регулювання і валютного контролю. Застосовуються переважно у сфері зовнішньоекон. діяльності як спосіб оплати за зовнішньоекон. контрактами. При цьому ініціатором платежу є резидент України, а його отримувачем — нерезидент, або навпаки. Зак-во України встановлює вимогу, згідно з якою у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торг, обороту використовується як засіб платежу іноз. валюта і такі розрахунки здійснюються виключно через уповноважені банки. Єдиним винятком є можливість застосування за згодою сторін валюти України в розрахунках з резидентами країн зони функціонування рубля. Платежі в іноз. валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, робіт, послуг, прав інтелект, власності та ін. майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей, на відміну від ін. валютних операцій не підлягають ліцензуванню. До Р. в і. в. застосовується заг. правило «90 днів», згідно з яким виручка резидентів в іноз. валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календ, днів від дати мит. оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелект, власності — з моменту підписання акта або ін. док-та, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелект, власності. Перевищення зазнач, терміну потребує індивід, ліцензії НБУ. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календ, днів з моменту здійснення авансового платежу в іноз. валюті або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують індивід, ліцензії НБУ. Оскільки нац. валюта є єдиним закон, засобом платежу на тер. України, застосування Р. в і. в. у відносинах між резидентами України не допускається, крім прямо передбачених зак-вом випадків (оплата товарів у зонах безмит. торгівлі, оплата міжнар. пасажирських авіаперевезень). Прав, регулювання відносин у сфері Р. в і. в. здійснюється на основі платіж, умов зовнішньоекон. договорів (контрактів), а також норм зак-ва України, зокрема Законів «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (1999), «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» (2001), декрету КМ України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (1993), Інструктивного листа КМ України та НБУ від 26.IV 1993 та ін. нор-мат.-прав. актів.

Літ.: Юрид. памятка участнику внешнеэкон. деятельности в Украине. К., 1992; Внешнеэкон. деятельность в Украине: прав., экон., фин. аспекты, ч. 1. X., 1993; Банк, право України. К., 2000; Качан О. О. Банк, право. К., 2000.

Г. Ю. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази