Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow федо-фец arrow ФЕРМА
   

ФЕРМА

(франц. fermе, від лат. firmus— міцний) в будівельній механіці та будівництві — плоска або просторова система, складена з прямолінійних стрижнів, з'єднаних по кінцях шарнірами; несуча конструкція будинків (споруд), машин або механізмів. Осн. елементами Ф. (мал.) є пояси (нижній, верхній), гратки (стояки, розкоси), вузли (місця з'єднання стрижнів) та опірні частини. В Ф., як правило, навантаження передаються через вузли, у стрижнях її виникають розтягальні або стискальні зусилля. Розрізняють Ф. безрозпірні (балкові, балково-консольні), розпірні (аркові, висячі) та комбіновані (див. Комбінована система в будівельній механіці). За типом ґратки вони бувають розкісні прості, напів- та багаторозкісні, трикутні прості, дворозкісні складні тощо; за обрисом — з паралельними або полігональними (многокутними) поясами. Вузлами Ф. поділяються (за довжиною) на панелі. Розрахункову схему Ф. визначають геом. та аналітичним аналізом утворення її елементів. Найчастіше застосовують геом. незмінювані статично визначувані або статично невизначувані Ф. (див. Будівельна механіка). Розміри їхніх перерізів визначають за методом граничних станів або за методом матем. програмування (виходячи з мінім, сумарної витрати матеріалу на елементи Ф.). Запроваджуються також ін. методи розрахунку Ф. (напр., з урахуванням геом. і фіз. нелінійності, дійсної жорсткості вузлів), ферми виготовляють з металу, залізобетону, деревини та комбіновані (напр., металево-дерев'яні). їх застосовують у покриттях будинків і споруд, у мостах (прогонові будови мостів), гідротех. спорудах, підйомних кранах тощо.

О. В. Касілов.

ферма - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази