Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow К-как arrow КАДРОВА ПОЛІТИКА КПРС
   

КАДРОВА ПОЛІТИКА КПРС

—одна з найважливіших складових частин діяльності партії по керівництву комуністичним будівництвом, науково обгрунтована система добору, розстановки і виховання кадрів. К. п. КПРС — могутня підойма, за допомогою якої партія впливає на хід сусп. розвитку. Наукові основи К п. КПРС, розроблені В. 1. Леніним, набули дальшого розвитку в рішеннях з'їздів і конференцій партії, пленумів її Центрального Комітету Зрілість керівника, його комуністична переконаність визначаються перш за все тим, як він на практиці здійснює політику партії, проводить у життя її рішення, показує особистий приклад у виконанні громад/ обов'язку, дотримується принципів комуністичної моралі. Величезне значення мають організаторські та адміністраторські здібності керівників, їхня фахова підготовка. "Щоб управляти, треба бути компетентним, треба повністю і досконало знати всі умови виробництва, треба знати техніку цього виробництва на її сучасній висоті, треба мати певну наукову освіту" (В. І. Ленін. Повне зібр. тв., т. 40, с.207). Не менш важливими якостями є вимогливість керівника до себе і до підлеглих, його точність і акуратність, витримка і тактовність. Важливу роль у К. п. КПРС відіграє ленінська настанова про наступність у керівництві, про правильне використання старих, досвідчених працівників і висування на керівні пости перевірених на ділі молодих, здібних організаторів. В умовах розвинутого соціалізму і будівництва комунізму, коли дедалі зростає роль управлінської діяльності кадрів, вимоги щодо їхніх політ., ділових і моральних якостей набувають особливого значення. "Сучасний керівник повинен органічно поєднувати в собі партійність з глибокою компетентністю, дисциплінованість з ініціативою і творчим підходом до справи. Разом з тим на будь-якій ділянці керівник зобов'язаний враховувати і соціально-політичні, виховні аспекти, бути чуйним до людей, до їх потреб і запитів, бути прикладом у роботі і в побуті" (Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1976. с. 78—79). В центрі керівної діяльності партії постійно залишається підбір, розстановка і виховання кадрів. У цій галузі створено цілісну й струнку систему. Лише за період між XXIV і XXV з'їздами КПРС у парт. навчальних закладах підготовлено 40 тис. чол. (див., зокрема, Академія суспільних наук при ЦК КПРС, Вища партійна школа при ЦК Компартії України); понад 230 тис. пройшли перепідготовку на курсах. Серед секретарів міськкомів і райкомів партії (на 1977) 99,3%—з вищою освітою, в т. ч. 60% — спеціалісти пром-сті і с. г. Підвищився освітній рівень комсомол., профспілкових і рад. працівників. 98,8% голів Рад Міністрів союзних і автономних республік, облвиконкомів, 96,5% голів райвиконкомів і міськвиконкомів мають вищу освіту (1977). Щороку понад один мільйон госп. працівників підвищують свою кваліфікацію в різних ін-тах і на курсах удосконалення. 96% директорів пром. підприємств провідних галузей нар. г-ва мають вищу інженерно-тех. або екон. освіту. В с. г. країни працює 1,6 млн. спеціалістів з вищою і серед. освітою, в т. ч. 1,3 млн.— в колгоспах і радгоспах. Діє Ін-т управління нар. г-вом (Москва), Управління народним господарством інститут у Києві та ін.

Літ.: Ленін В. 1. Про добір і виховання кадрів. К., 1958; Ленин В. И. Об авторитете руководителя. М., 1963; В. И Ленин, КПСС о работе с кадрами. М., 1979; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, т. 1—6. К., 1970 — 78: Щербицький В. В. Оволодівати ленінським стилем роботи. К-, 1978; Творческое развитие ленинских принципов кадровой политики в произведениях товарища Л. И. Брежнєва "Малая земля", "Возрождение". "Целина". К.. 1979.

А. В. Мяловицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази