Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕМА
   

ТЕМА

(від грец.— питання для обговорення) — 1)В науковій роботі — частина наукової проблеми, що обіймає одне або кілька питань, які треба розв'язати на основі спеціальних досліджень в лабораторіях, клініках, у полі та ін. 2) В літератур і— основна філософська, соціальна, етична або інша ідеологічна проблема епічного та драм. твору, реалізована через зображення й ідейну інтерпретацію певних життєвих подій і явищ. Т. конкретизується в сюжеті, але вона міцно пов'язана з ідеєю і створює з нею ідейно-тематичну єдність. Вибір і формування теми зумовлюються світоглядом автора. Поряд з основною, як правило, існують і побічні теми, складаючи в сукупності тематику твору, яка охоплює все, в ньому зображене, і осягається лише при сприйманні твору в ідейно-художній цілісності. В ліриці існує особлива, лірична тема (як поєднання кількох мотивів або образів), що, при відсутності чи недостатній вираженості сюжету, виконує роль організуючого центру твору.

3) В образотворчому мистецтві як основна ідейно-філософська проблема часто виконує жанроутворюючу роль (історичний, побутовий жанри, портрет). В рад. мистецтвознавстві існує термін "тематична картина" — худож. твір на значні теми (істор.-революційні, батальні, трудові, побутові).

4) В музиці — муз. побудова, що виражає осн. думку твору або якоїсь його частини. Т. поліфонічного твору (напр., фуги) — коротка мелодична побудова (звичайно 1—4 такти), що переходить з голосу в голос. Т. гомофонного твору (сонати, варіації) — довша (8—16 тактів), передається одним (головним) голосом. Великі форми (напр., сонатна форма) мають кілька Т., які пов'язані з різними муз. образами.

В. С. Брюховецький (література).

М. К. Боровик (музика).

 

Схожі за змістом слова та фрази