Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕЛЕОЛОГІЯ
   

ТЕЛЕОЛОГІЯ

[від грец.— завершення і — вчення] — ідеалістичне вчення, за яким розвиток є здійсненням наперед визначеної мети і все в розвитку природи і суспільства доцільне. Головне для Т.— ідеалістична антропоморфізація (див. Антропоморфізм) природних процесів, приписування мети природі, перенесення на неї здатності до цілепокладання, що властива лише людській діяльності. В різних варіантах Т. поширена в філософи (вчення про ентелехію Арістотеля, стоїцизм, неоплатонізм, концепція наперед визначеної гармонії Г. Лейбніца, вчення про "світову душу" Ф. Шеллінга, об'єктивний ідеалізм Г. В. Ф. Гегеля, неокантіанство, неотомізм, персоналізм та ін.). Телеологічний погляд на живу природу був поширений у біол. теоріях 17—19 ст. (див., зокрема, Віталізм). Сучас. фідеїзм, а також холізм, неовіталізм та ін. використовують для модернізації Т. ідеалістично витлумачені дані генетики, кібернетики, психології. Т. несумісна з наук. розумінням причинної зумовленості (див. Причинність) і закономірності розвитку предметів та явиш об'єктивного світу, служить теор. виправданням реліг. світогляду.