Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА ОСВІТА
   

ПРАВОВА ОСВІТА

— один з гол. елементів формування правової культури і правової свідомості населення. Є складовою системи освіти в цілому. Органічно пов'язана з правовим вихованням. Становить комплекс держ. та ін. заходів, спрямованих на досягнення мети П. о. В сучасний період П. о. здійснюється на основі Національної програми правової освіти населення (затв. Президентом України 18.X 2001). Програма передбачає створення необхід. умов для набуття широкими верствами населення прав, знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу гр-н до джерел інформації правової, а також визначає осн. напрями правоосв. діяльності та першочерг. заходи щодо їх реалізації. Набуття гр-нами України необхід. мінімуму прав, знань забезпечується розгалуженою мережею заг. та спеціаліз. навч.-виховних закладів незалежно від форм власності, широким прав, інформуванням через ЗМІ та культур.-осв. установи. П. о. має здійснюватися в усіх дошкільних, загалъноосв., профес.-тех., вищих навч. закладах і закладах післядиплом. освіти. 3 метою координації і метод, забезпечення П. о. утворено Всеукр. міжвідомчу координац.-методичну раду з прав, освіти населення, яка є постійно діючим дорадчим органом при Мін'юсті України. Головою ради за посадою є міністр юстиції. Рада діє на основі Положення про неї (затв. КМ України 29.У 1995).

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази