Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕМАГОГІЯ
   

ДЕМАГОГІЯ

(грец. від — народ і — вести, керувати) — маніпуляція інформацією, спекулятивне спотворення фактів, свідоме використання у корисливих цілях неправдивих, нереальних для практ. втілення обіцянок. У побуті поняття «демагогія» є синонімом слів «базікання», «балаканина», а в сусп.-політ, практиці розглядається як оціночна характеристика публ. промов, виступів, заяв, котрі не містять у собі конструкт, ідей, пропозицій, заплутують певну проблему, відволікають увагу від складних, першочергових питань і завдань. Історично поняття і феномен Д. сягає часів Давньої Греції, де демагогами називали ан-тич. риторів, які займались адвокат, практикою, а також громад, і політ, діячів, популярних у народі насамперед своїми видатними оратор, здібностями, вмінням багато і пишномовно говорити. Таким, зокрема, вважали правителя афін. д-ви Перікла. З часом в умовах публіч. дискусій, характерних для політ, життя антич. демократії, Д. набула негат. значення, перетворилася на політ, зло, яке піддавав гострій критиці Платон. У сучас. умовах Д. розглядається не тільки як негат. явище, а й як потужний і небезпечний засіб маніпуляції масовою та індивід, свідомістю. Д. активно використовувалася для ідеол. забезпечення функціонування тоталітар. режимів. Відома теза нацист, пропаганди у фаш. Німеччині цинічно проголошувала: «Брехня, для того щоб у неї повірили маси, повинна бути абсолютною». Д. — один з прийомів політ, конкуренції і боротьби за владу.

«Майстрами» Д. виявляють себе, як правило, політики, змушені маскувати своє справжнє обличчя і політ, цілі. Зовн. ознаками Д. є фальшивий пафос, гучні гасла, надмірне пишномовство; спотворення фактів, підміна аргументів, приниження потенц. противників; загравання з публікою та апеляції до низьких інстинктів аудиторії, натовпу. Внутр. характеристики Д. — спекуляція реальними проблемами, запитами, сподіваннями людей з метою забезпечення прихованих соціальних, політ., групових, особистих цілей (досягнення перемоги на виборах та ін.); популістське прагнення зажити авторитету, реалізувати свої цілі за будь-яку ціну; корисливість, авантюризм, гіпертрофоване честолюбство. Осн. гарантами успішної боротьби з Д. є плюралізм політ, системи, розвинене громадян, сусп-во, культура толерантності, крит. ставлення до політ, діячів.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази