Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМСЬКЕ ПРАВО
   

ЗЕМСЬКЕ ПРАВО

- 1) Одна з двох складових частин «Саксонського зерцала» — право, що застосовувалося у земських судах середньовіч. Німеччини (зокрема Саксонії) щодо серед, привілейованого стану. Відображало станово-корпоративну систему, регулювало майнові, сімейні, спадкові відносини, що виходили із системи феод. зем. власності з її численними формами землеволодіння, встановлювало порядок і форми суд. процесу, систему доказів та ін. у земс. судах (судах шефенів).

2) У Польщі 3. п. означало національне право на відміну від канонічного та міського (магдебурзького). Сформувалося у серед. 14 ст. у вигляді т. з. статутів Казимира III Великого (Статут великопольський та Статут малопольський). Осн. засадою 3. п. була уніфікація правових норм та нівеляція статусу провінцій, усунення застарілих норм та запровадження нових.

3) На укр. землях у складі Вел. князівства Литовського, згодом Речі Посполитої — спочатку право окр. князівств, пізніше — земель. З часом склалася система загальнодерж. правових норм, що дістала назву 3. п., на відміну від права міського. Осн. рисами 3. п. були: пріоритет писаного права, обмеження влади вел. князя, згодом короля, рівність перед законом усіх без винятку членів шляхет. корпорації, розподіл повноважень, у результаті якого законод. влада належала сеймові та провінційним сеймикам, виконавча — великому князю (королю), судова — судам усіх інстанцій.

4) У переносному значенні — корпоративне право вищого стану в д-ві, тісно пов'язане з монополією на землеволодіння.

Т. І. Бондарук, К. А. Вислобоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази