Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУРИСТ
   

ТУРИСТ

— особа, яка здійснює подорож по рідній країні або до ін. країн з не забороненою законом д-ви перебування метою на строк від 24 год. до 1 року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності. Правовий статус Т. в Україні визначається Законом «Про туризм» (1995, в ред. 2003). Т. користується правами на: отримання турист, послуг і обов'язкової щодо них інформації; отримання інформації про правила в'їзду

(виїзду) та особливості дотримання законів і норм поведінки у країні (місці) тимчас. перебування; особисту безпеку і захист життя; одержання мед. допомоги; відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі неотримання передбачених договором турист, послуг або неналеж. виконання умов договору; реалізацію своїх прав відповідно до зак-ва України тощо. Обов'язки Т. полягають у: дотриманні умов і правил, передбачених договором про надання турист, послуг та правил особистої безпеки; дотриманні прав і закон, інтересів ін. осіб, вимог законів, традицій і звичаїв країни (місця) тимчас. перебування; відшкодуванні збитків, завданих їх неправомір. діями, тощо. Особа набуває статусу Т. з моменту укладення договору із суб'єктом турист, діяльності про надання турист, послуг, отримання візи та/або з початку подорожі. Безпеку Т. (гр-н України та іноземців, які перебувають на тер. України) здійснюють органи держ. влади і місц. самоврядування відповідно до своїх повноважень. Д-ва вживає не-обхід. заходів для захисту закон, прав та інтересів гр-н України, які під час подорожі перебувають за кордоном. Суб'єкти турист, діяльності, винні в порушенні зак-ва у галузі туризму, несуть відповідальність згідно з чинним зак-вом України.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази