Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ АБО ВІД СПЛАТИ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ Б
   

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ АБО ВІД СПЛАТИ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ Б

- невиконання батьками щодо дітей чи дітьми щодо батьків обов'язків з їх утримання, яке в разі злісного характеру визнається злочином, передбаченим ст. 164 і 165 КК України. Об'єктом злочину є право неповнолітніх дітей на повноцінне життя та всебічний (фіз., псих, і соціальний) розвиток. Потерпілими від цього злочину можуть бути діти, на утримання яких за рішенням суду їх батько чи мати мають сплачувати аліменти, а також неповнолітні чи непрацездатні діти, що перебувають на утриманні батьків. Неповнолітніми дітьми визнаються особи віком до 18 років, якщо вони згідно із законом не набувають прав повнолітніх раніше (напр., внаслідок одруження). Непрацездатними є повнолітні діти, які через фіз. або псих, вади позбавлені можливості постійно чи тимчасово працювати (це, зокрема, діти-інваліди І та II груп).

Предметом злочину за ст. 164 КК є кошти, які за рішенням суду підлягають сплаті на утримання дітей, а також кошти, різні предмети (одяг, продукти харчування тощо), які мають надаватися батьками на утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей. Цей злочин може бути вчинений у формі: злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів (аліментів) на утримання дітей; злісного ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездат. дітей, що перебувають на їх утриманні.

Склад злочину (ст. 164) у формі ухилення від сплати аліментів може мати місце лише за наявності рішення суду, відповідно до якого мати або батько чи інша передбачена законом особа зобов'язана сплачувати аліменти. Водночас наявність рішення суду не є обов'язковою умовою притягнення винного до відповідальності за цією статтею у випадку вчинення цього злочину у формі ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей. Під ухиленням від сплати аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів. Вони можуть виражатись як у прямій відмові від сплати встановлених судом аліментів, так і в ін. діях (бездіяльності), які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов'язку [приховування заробітку (доходу), що підлягає обліку при відрахуванні аліментів, зміна місця роботи чи місця проживання з неподанням відповід. заяви про необхідність стягування аліментів тощо]. Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездат. дітей, які перебувають на утриманні батьків, може полягати в незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, ін. речами (насамперед першої необхідності), необхід. коштами для їх лікування, відпочинку тощо. Ухилення від сплати аліментів і ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей утворюють цей склад злочину лише у випадку, якщо воно є злісним. Поняття «злісність» належить до оцінних категорій і має бути визначено в кожному конкр. випадку. Визнання судом ухилення злісним повинно бути належ, чином умотивовано у вироку. Про злісний характер ухилення можуть свідчити тривалість ухилення, продовження ухилення після попередження з боку судді чи держ. виконавця про необхідність виконання свого обов'язку та можливість крим. відповідальності, неоднораз. звернення потерпілого чи ін. осіб до винної особи з цього приводу тощо.

Не може визнаватися злісним ухилення від сплати аліментів чи від утримання дітей, що хоч і тривало значний час або мало системат. характер, але було вимушеним з боку особи, на яку такий обов'язок покладено законом чи рішенням суду. До таких випадків слід віднести несплату аліментів особою через неможливість знайти роботу, через хворобу, не-виділення із сімейного бюджету коштів, необхідних для придбання одягу неповноліт. дитині чи для лікування непрацездат. дитини, у зв'язку з їх відсутністю тощо. Злочин визнається закінченим з моменту, коли зазначене в цій статті ухилення набуло злісного характеру.

Суб'єкт злочину, передбаченого ст. 164 КК, — спеціальний. За злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей за ст. 164 можуть нести відповідальність батьки й усиновителі. Суб'єктами вчинення цього злочину в ін. формі (злісне ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездат. дітей) можуть бути лише кровні батьки або усиновителі. Опікуни і піклувальники не є суб'єктом злочину, передбаченого ст. 164. За певних обставин вони можуть нести відповідальність за ст. 167. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом.

Злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей карається випр. роботами на строк до 1 року або обмеженням волі на той самий строк, а в разі вчинення його особою, раніше судимою за цей злочин, — випр. роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездат. батьків визнається злочином відповідно до ст. 165. Об'єкт цього злочину — право непрацездатних батьків на їх утримання їхніми дітьми. Його предметом є кошти, які за рішенням суду підлягають сплаті на утримання непрацездат. батьків. Поняттям «кошти» охоплюються аліменти, розмір яких визначається судом на підставі закону, а також ін. витрати у грош. вимірі, які спричинені винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, котрі доглядають за батьками, тощо) і які за рішенням суду має покрити дитина цих батьків. Потерпілими від даного злочину є кровні батьки, а також усиновителі. Необхід. умовою притягнення особи до відповідальності за ст. 165 є наявність суд. рішення про стягнення коштів (аліментів) з повноліт. дітей на користь непрацездат. батьків. Під непрацездат. батьками слід розуміти батьків, які досягли пенс, віку або є інвалідами І чи II груп. Злочин, передбачений ст. 165, визнається закінченим з моменту, коли зазначене в цій статті ухилення набуло злісного характеру. Суб'єктом злочину можуть бути повнолітні діти, у т. ч. усиновлені, які за рішенням суду зобов'язані сплачувати кошти на утримання непрацездатних батьків. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання непрацездат. батьків карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або випр. роботами на строк до 1 року, а в разі вчинення його особою, раніше судимою за цей злочин, — випр. роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на той самий строк.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази