Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАРОЛЬ
   

ПАРОЛЬ

(франц. parole — слово, від лат. parabole, грец. — зіставлення) — умов, знак, відомий обмеж, колу людей, з допомогою якого з'ясовується, що певна особа — саме той суб'єкт, за кого себе видає, і має відповідні повноваження. П. служить також підтвердженням допуску на об'єкт, що знаходиться під охороною, і до інформації з обмеж, доступом та її носіїв. Може бути і засобом забезпечення безпеки або подачі умов, сигналу у випадку небезпеки. За видами П. поділяються на вербальні (слово, фраза), символічні та предметні. За формою передачі розрізняють П. усні, письмові, алфавітні, числові, зашифровані, звукові, світлові, жестикуляційні тощо. П. може повідомлятися безпосередню, опосередковано (без встановлення особистого контакту), а також з використанням технічних, у т. ч. комунікаційних, засобів. Умовами достовірності й правильності П. є час та місце подачі (передачі) інформації (умов, знаку). П. застосовується при: а) несенні вартової (караульної) служби, як засіб пересвідчення, що варта, котра прибула для заміни, дійсно призначена дія цього або що особа, яка звернулася до вартового наряду, уповноважена на те відповід. начальником; б) здійсненні операт.-розшукової, розвід, (контррозвідувальної) діяльності (в цьому випадку П. використовується для: розпізнання особи, з якою встановлюється контакт; визначення достовірності отриманої інформації; подачі сигналу небезпеки); в) користуванні інформацією з обмеж, доступом, що міститься на електрон, носіях. З метою убезпечитись від несанкціонованого доступу до такої інформації, крім певного режиму (процедури) допуску, використовується також П. на відповідних тех. носіях. Встановлення П. передбачено нормат. док-тами. Так, порядок застосування П. у ЗС України регламентується Статутом гарнізон, та вартової служби (1999).

Особи, яким відомий П., зобов'язані зберігати його в таємниці. В разі розсекречення П. його дія негайно припиняється. Особи, винні в розсекреченні, можуть притягатися до встановленої зак-вом відповідальності.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази