Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
   

ЕКОНОМІКА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

- політико-економічний журнал Держплану УРСР та Академії наук VPCP. Засн. у вересні 1958. Видається в Києві щомісяця укр. і рос. мовами. Висвітлює питання теорії й практики комуністичного будівництва та екон. розвитку, пропагує ленінські принципи екон. політики партії. В журналі публікуються матеріали з проблем політ. економії соціалізму, історії екон. думки, теорії та практики нар.-госп. планування, прискорення розвитку і підвищення ефективності сусп. виробн. і невиробничої сфери. Значне місце в журналі посідають статті економістів-дослідників і практиків з питань удосконалення організації, управління і планування пром-сті, с. г., будівництва, торгівлі тощо, формування виробничих витрат, планових цін та показників ефективності. Журнал знайомить читачів з дослідженнями (зокрема, рад. і зарубіжних учених) з питань економіки соціалістичних і капіталістичних країн, викриває сучас. реакційні бурж. екон. теорії тощо.

 

Схожі за змістом слова та фрази