Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУЛЬТОВЕ МАЙНО
   

КУЛЬТОВЕ МАЙНО

- будівлі і речі, спеціально призначені для задоволення реліг. потреб гр-н. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991) культові будівлі і майно, які становлять держ. власність, передаються організаціями, на балансі яких вони перебувають, у безоплатне користування або повертаються у власність реліг. організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київ, та Севастоп. міських держ. адміністрацій, а в АР Крим — її уряду. Культова будівля і майно, що є держ. власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше реліг. громадам за їхньою взаєм. згодою. За відсутності такої згоди держ. орган визначає порядок користування культовою будівлею і майном шляхом укладення з кожною громадою окр. договору. Згідно з п. 6 постанови ВР України «Про порядок введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"» від 23.IV 1991 на КМ України, уряд АР Крим, держ. адміністрації областей, Київську та Севастоп. міські держ. адміністрації покладено обов'язок забезпечити відповідно до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» повернення у власність чи передачу у безоплатне користування реліг. громадам культових будівель і майна з урахуванням: прав реліг. громад, яким належали ці будівлі і майно на момент їх переходу у власність д-ви; прав реліг. громад, які користуються цими будівлями і майном у встановленому законом порядку;

вкладення коштів реліг. громадами у спорудження, переобладнання культової будівлі і тривалості користування нею; наявності уданому нас. п. (місцевості) ін. культових будівель та їх використання реліг. громадами відповідних віровизнань; ін. суттєвих обставин у їх сукупності. Рішення відповідного держ. органу має бути мотивованим. Культові будівлі та майно, які становлять істор., художню або ін. культурну цінність, передаються релігійним організаціям і використовуються ними з додержанням установлених правил охорони і використання пам'яток історії та культури.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази