Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТАРИФНА СІТКА
   

ТАРИФНА СІТКА

- шкала (схема), за якою здійснюється оплата праці залежно від її складності та кваліфікації працівників і за якою більш кваліфікована праця має забезпечуватися вищою оплатою. Осн. елементами Т. с. є тарифні розряди та відповідні їм тарифні коефіцієнти ставок заробітної плати. Діапазон Т. с. (співвідношення ставок оплати праці її крайніх тариф, розрядів) визначається наявністю робіт різної складності й залежить від макс. відмінностей у складності робіт, які виконуються. Діапазон галузевої Т. с. має визначатись у галуз. угоді.

Залежно від діапазону Т. с. може встановлюватися кількість розрядів. За допомогою Т. с. встановлюється також співвідношення тарифних ставок між розрядами. Т. с. формується на основі: тариф, ставки робітника 1-го розряду, що встановлюється у розмірі, не нижчому від визначеного генеральною (галузевою) угодою, а також міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тариф, ставок. Т. с. (для оплати праці робітників залежно від кваліфікації чи єдина Т. с. для всіх категорій працівників) встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених зак-вом, ген. та галуз. (регіональними) угодами. Якщо колект. договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити це питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з ін. органом, уповноваженим трудовим колективом на представництво його інтересів.

І. В. Зуб.

 

Схожі за змістом слова та фрази