Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
   

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

- держ. військ, структура, призначена для збройного захисту суверенітету, нез алежності, тер. цілісності та недоторканності України від нападу ззовні. Організаційно ЗС України складаються з військ, об'єднань, з'єднань, частин, підрозділів, установ і військ, закладів освіти. Структура ЗС, їх чисельність, озброєння, екон., фін. та матеріально-тех. забезпечення затв. ВР України за поданням Президента України. Заг. керівництво ЗС України здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач ЗС України та Голова Ради нац. безпеки і оборони України. Безпосереднє керівництво ЗС України покладено на Міністерство оборони України. Функції та повноваження МО у справі керівництва ЗС визначаються відповідно до Законів України «Про Збройні Сили України» (1991), «Про оборону України» (1991), ін. законод. актів України та Положення про МО України, затв. Президентом України. ЗС України будуються і діють на основі: демократії й гуманізму; верховенства закону; підзвітності конст. органам законод. та викон. влади; єдиноначальності й колегіального вироблення рішень; заг. військ, обов'язку гр-н України; добровільності вступу на кадрову військ, службу; дотримання військ, дисципліни; гласності у діяльності ЗС України та збереження держ. і військ, таємниці; позапартійності; гарантованого соціально-правового захисту військовослужбовців. У разі війни (збройного конфлікту) свої завдання ЗС України виконують у тісній взаємодії з Прикорд. військами, Нац. гвардією, Службою безпеки та ін. військ, формуваннями. Питання використання ЗС України для виконання завдань, не пов'язаних з обороною д-ви, вирішується виключно ВР України, а у випадках, передбачених Законом України «Про надзвичайний стан» (1992), — Президентом України. Відповідно до ст. 17 Конституції України ЗС та ін. військ, формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод гр-н або з метою повалення конст. ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. У ЗС України використовується держ. мова відповідно до чинного зак-ва. За Конституцією України діяльність будь-яких політ, партій і рухів у ЗС України забороняється.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази