Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИБНІ ЗАПАСИ
   

РИБНІ ЗАПАСИ

— різновид риб. ресурсів, який поряд з мор. ссавцями, вод. безхребетними і вод. рослинами є об'єктом вод. промислу. До Р. з. належать прісноводні, солонуватоводні, морські, анадромні, напівпрохідні, катадромні риби на всіх стадіях розвитку, життя яких постійно або на окр. стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді. В Україні охорона і використання Р. з. здійснюються відповідно до Законів «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про тваринний світ» (2001) та ін. Р. з., що перебувають у стані природної волі, а також у межах тер. і внутр. морських вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, поверхневих водойм, що знаходяться або використовуються на тер. більш як однієї області, тер. природно-заповід. фонду України, належать до риб. ресурсів за-гальнодерж. значення.

Ліміти використання Р. з. та ін. об'єктів вод. промислу, віднесених до природ, ресурсів за-гальнодерж. значення, у розрізі річк. басейнів, мор. районів промислу, осн. типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінекоресурсів України за поданням Укрдержрибгоспу на підставі обгрунтувань н.-д. установ та організацій. Укрдержрибгосп, Мінекоресурсів та їх органи на місцях є спеціально уповноваж, органами викон. влади, що здійснюють управління в галузі охорони, використання і відтворення Р. з. та ін. вод. живих ресурсів. Укрдержрибгосп розподіляє затв. ліміти між окр. користувачами, їх об'єднаннями і доводить розподілені ліміти до уряду АР Крим, обласних, Київ, та Севастопольської міських держ. адміністрацій і користувачів не пізніш як за місяць до початку спец, використання цих ресурсів. Використання Р. з. юрид. і фіз. особами відбувається згідно з Тимчасовим порядком ведення рибного господарства і здійснення рибальства (затв. КМ України 28.IX 1996). Розмір плати за спец, використання Р. з. обчислюється користувачем самостійно відповідно до п. 5 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та ін. водних живих ресурсів (затв. КМ України 6.IV 1998). Спец, використання Р. з. (лов, добування, збирання) повинно проводитися користувачами відповідно до діючих правил рибальства та охорони риб. ресурсів. Знаряддя лову в обов'язковому порядку повинні мати маркірування, що визначає їх належність до відповід. користувачів риб. ресурсів. Спец, використання Р. з. можливе лише за наявності на це дозволу, який засвідчує право користувачів на використання у конкр. водоймах (їх ділянках) визначених об'єктів риб. ресурсів у межах затверджених лімітів. Видача дозволів на спец, використання риб. ресурсів, за винятком тих, що перебувають у межах територій та об'єктів природно-заповід. фонду загально-держ. значення, та видів, занесених до Червоної книги України, здійснюється органами рибоохорони Укрдержрибгоспу на кожне судно у межах затв. лімітів (на основі біол. обгрунтувань) на підставі клопотання (заявки) користувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Дозволи на пром. рибальство, пром. добування ін. вод. живих ресурсів у водоймах, що належать до природно-заповід. фонду, видаються Укрдержрибгоспом за погодженням з Мінекоресурсів у межах затверджених лімітів (квот) за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню його діяльності. Дозволи на здійснення пром. рибальства, добування вод. живих ресурсів для утримання і розведення їх у неволі чи в напіввільних умовах для комерційних та ін. цілей, а також для любительського і спорт, рибальства, що здійснюється у порядку спец, використання за межами рибниц. водойм чи споруд або водойм (їх ділянок), де любительське і спорт, рибальство організується т-вами мисливців і рибалок або ін. користувачами, видаються за плату, розмір якої визначається Укрдержрибгоспом за погодженням з Мінфіном України.

Ліміти спец, використання Р. з. у розрізі річк. басейнів, районів мор. промислу, осн. типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінекоресурсів за поданням Укрдержрибгоспу на підставі обгрунтувань н.-д. установ та організацій, а на водоймах, де наук, дослідження не проводяться, — на підставі обгрунтувань органів рибоохорони. Правила розроблення, розгляду, погодження та затвердження лімітів (квот) спец, використання Р. з. встановлюються Укрдержрибгоспом та Мінекоресурсів. Р. з., добуті з метою спец, використання, підлягають обліку до початку їх реалізації, переробки чи розміщення у відповід. приміщеннях (місцях) або на трансп. засобах. Порядок обліку вилучення (вилову, добування, збирання) вод. живих ресурсів визначається Укрдержрибгоспом за погодженням з Мінекоресурсів України.

О. О. Погрібний.

 

Схожі за змістом слова та фрази