Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Є arrow ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ХАРТІЯ
   

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА ХАРТІЯ

1991 — міжнар. документ, підписаний 17.XII 1991 в м. Гаазі (Нідерланди) урядами 45 країн Європи, Америки, Азіатсько-Тихоок. регіону, в т. ч. України. За юрид. формою Хартія є не багатостор. міжуряд. угодою, а протоколом про наміри, який має факультат. характер. У Є. е. х. 1991 задекларовано наміри урядів щодо закріплення ринкових принципів функціонування енергет. галузі нац. економік країн, що підписали Хартію, поглиблення співробітництва між д-вами у цій сфері, наміри країн-членів щодо поступової уніфікації механізмів держ. регулювання у цій сфері, прийняття єдиних правил та процедур впливу д-ви на діяльність господарюючих суб'єктів на ринку енергоносіїв, забезпечення недискримінац. умов доступу до ринку енергоресурсів та енергоносіїв. Хартією було створено необхідні правові та процедурні засади для підготовки та укладення 17.XII 1994 багатостор. конвенції — Договору до Європейської енергетичної хартії 1991. Цей Договір спрямований на створення юрид. умов стимулювання довгострокового співробітництва в енергет. секторі, включаючи розвідку, в-во, транзит і торгівлю, захист інвестицій та переказування доходів. Договір передбачає чіткі процедури розв'язання спорів як між д-вами, так і між д-вами та компаніями.

Торгівля енергет. матеріалами і продуктами між сторонами, що підписали Договір, регулюється положеннями Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ) і пов'язаних з нею док-тів, навіть якщо одна з цих сторін не є членом Світової організації торгівлі (СОТ). Пов'язані з торгівлею положення Договору до Є. е. х. 1991 застосовуються виключно до торгівлі матеріалами і продуктами, перелік яких встановлений у додатку до Договору. Зокрема, до переліку включено вугілля, природний газ, нафту, нафтопродукти, ядерну та електричну енергію, паливну деревину і деревне вугілля.

Договір до Є. е. х. 1991 гарантує, що енергет. продукти можуть транспортуватися транзитом через тер. країн-членів. Країни, через які здійснюється транзит, повинні вживати не-обхід. заходів для сприяння такому транзиту. Вони не повинні припиняти потік енергії у разі виникнення спору про строки та умови транзиту. Положення щодо транзиту застосовуються навіть тоді, коли енергія надходить із країн за межами території держав, що підписали Договір до Є. е. х. 1991, або призначається за межі цієї території. Сторони, що підписали Договір, зобов'язалися створювати сталі, рівноправні та сприятливі умови для іноз. інвестицій шляхом надання режиму найб. сприяння або нац. режиму (залежно від того, який з них вигідний). Положення Договору застосовуються до будь-яких інвестицій інвестора ін. д-ви, що підписала Договір, пов'язаних з госп. діяльністю в енергет. секторі. Виконання Договору до Є. е. х. 1991 забезпечується за допомогою механізму вирішення спорів, що передбачає остаточне та обов'язкове до виконання вирішення спорів між д-вами, а також між д-вами та інвесторами. Для України Договір до Є. е. х. 1991 має особливе значення. З одного боку, Україна виступає разом з країнами Зх. Європи як споживач енергоносіїв і зацікавлена в надійності їх постачання. Договір створює належні й стабільні юрид. умови для підвищення надійності енергопостачання та енергет. безпеки д-ви. З ін. боку, Україна є країною з перехідною економікою, якій необхідні інвестиції та розширення торгівлі. Договір створює для цього сприятливі умови. Договір до Є. е. х. 1991 не спрямований на визначення нац. політики в галузі енергетики, не є інструментом допомоги розвитку. Він не нав'язує приватизацію чи доступ третьої сторони. Договір підтверджує нац. суверенітет над енергет. ресурсами, в т. ч. право нац. урядів визначати територію для розробки, політику в галузі видобутку, податкову політику для енергокомпаній. Відповідно до Договору створена Конференція по Енергетичній хартії, яка зобов'язана стежити за дотриманням положень Договору і є форумом для діалогу з енергет. питань між д-вами, що його підписали. Більшість із сторін, що підписали Договір, зобов'язалися застосовувати його на тимчас. основі до набуття ним чинності після ратифікації 30 країнами. Договір, а також Протокол до Енергет. хартії з питань енергет. ефективності й суміжних екол. аспектів, спрямовані на заохочення співробітництва у сфері енергет. ефективності та зменшення несприятливого впливу енергет. систем на довкілля, були підписані Україною 17.XII 1994 у Лісабоні (Португалія). BP України 6.II 1998 прийняла Закон «Про ратифікацію Договору до Енергетичної хартії та Протоколу до Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів».

О. І. Брусов.

 

Схожі за змістом слова та фрази