Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (НТП)
   

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (НТП)

— динамічно-поступальний, взаємопов'язаний процес розвитку науки і техніки, який зумовлений потребами матеріального в-ва і базується на використанні наук, відкриттів і винаходів, здатних підвищити рівень техніки, технологій та забезпечити їх широке застосування у відповід. галузях сусп. життя. НТП спричиняє і стимулює якісні перетворення у матеріальному в-ві та невироб. сфері, сприяє зростанню продуктивності праці, є джерелом екон. зростання, невід'єм. частиною і передумовою соціального прогресу. Умови для НТП почали складатися у 16—17 ст., коли потреби інтенсивно зростаючого мануфактур, в-ва, мореплавства, торгівлі стали сприяти поступовій інтеграції науки, техніки та винахідництва. Сучас. ключовими напрямами НТП є: комплексна автоматизація вироб. процесів; створення безлюд. виробництв; широкомасштабна комп'ютеризація та електронізація; використання в економіці, науці, освіті інформ.-обчисл. та мікропроцесор, техніки, широкого спектра електрон, пристроїв; пошук та використання нових джерел енергії; розвиток атом, енергетики; створення нових засобів комунікацій, зв'язку й тр-ту; освоєння мембранної, лазерної, плазмової та ін. технологій тощо.

В Україні правовідносини в галузі НТП регулюються насамперед Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000). Ним визначено правові, орг. та фін. засади функціонування і розвитку н.-т. сфери, а також передбачено умови для реалізації інтелект, потенціалу гр-н у наук, і н.-т. діяльності, для забезпечення потреб сусп-ва і д-ви у найпередовіших технологіях.

Літ.: Аганбегян А. Г. Н.-т. прогресе и ускорение соци-ально-экон. развития. М., 1985; Мироненко Н. М. Прав, проблемы гос. управления НТП в пром-сти. К, 1992; Яковец Ю. В. Закономерности н.-т. прогресса и их планомерное использование. М., 1994.

Ю.Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази